c

Miroslav Potoč nový generálny riaditeľ Skanska SK a.s.

Tlačová správa 3.4.2017 11:00 CET

Spoločnosť Skanska na Slovensku i v Českej republike zmenila organizačnú štruktúru a svoje podnikanie v rámci obchodnej česko-slovenskej jednotky usporiadala do troch základných divízii: Čechy, Morava a Slovensko. Pokračuje tým v stratégii regionalizácie, s cieľom byť efektívnejšia a zrozumiteľnejšia pre zákazníkov.

Novým generálnym riaditeľom, predsedom predstavenstva Skanska SK a výkonným riaditeľom divízie Slovensko sa s účinnosťou od 1.apríla 2017 stal Miroslav Potoč.

Miroslav Potoč

Cieľom zmeny organizačnej štruktúry je, aby Skanska vo všetkých troch divíziách, na Slovensku i v Českej republike, ponúkala efektívne všetky kompetencie dopravného i pozemného staviteľstva, špecializované technologické dodávky i dodávky materiálu.

Magdaléna Dobišová i naďalej zostáva v štruktúrach Skanska SK v pozícii Správny riaditeľ a podpredseda predstavenstva. Okrem toho bude svoje pracovné aktivity  smerovať naprieč stredoeurópskym regiónom Skanska (ČR,SR, RU, HU) a aktívne rozvíjať témy etika, diverzita a inklúzia v pozícii Chief Officer Ethics, D&I.

Ing. Miroslav Potoč vyštudoval Stavebnú fakultu, odbor Pozemné stavby na Vysokej  škole technickej Košiciach. Do spoločnosti Skanska nastúpil v roku 2003 a počas svojho pôsobenia v Skanska zastával rôzne riadiace a manažerské pozície.