c

Nové napojenie privádzača z R1 na priemyselný park Nitra – Sever je v prevádzke

Tlačová správa 29.3.2017 15:30 CET

Doprave v okolí Nitry sa výrazne uľaví. Za účasti ministra hospodárstva Petra Žigu, štátneho tajomníka MDaV SR Viktora Stromčeka a primátora Jozefa Dvonča dňa 28.3.2017 slávnostne uviedli do prevádzky nové plnohodnotné napojenie rýchlostnej cesty R1 na priemyselnú zónu Nitra-Mlynárce. Stavba podstatne zlepší zložitú dopravnú situáciu a bezpečnosť účastníkov premávky.

Nitra Mlynarce slavnostne sprejazdnenie - Stavbyveduci Peter Osvat vysvetluje ministrovi hospodarstva Petrovi Zigovi projekt napojenia

Projekt nadviazal na prvú etapu napojenia priemyselnej zóny na R1 z roku 2014. K plnohodnotnému napojeniu bolo potrebné vybudovať most cez rýchlostnú cestu a napojenie na R1 z druhej strany (v smere od Bratislavy na Banskú Bystricu). Dielo výrazne odľahčí cestu I. triedy v smere Nitra - Topoľčany, ktorú využívala všetka doprava, smerujúca do priemyselného parku Nitra – Sever a v čase dopravnej špičky a striedania pracovných zmien vznikali často dopravné kolapsy, nehody a kolóny.

Projektová dokumentácia na napojenie druhej strany bola pripravená už v roku 2014, keď sa ešte nepočítalo s tým, že do priemyselného parku pribudne veľký investor Jaguar Land Rover. V tom čase bolo v priemyselnom parku Nitra -Mlynárce 8 väčších investorov a cca 4000 zamestnancov.

„Už v súčasnosti tu pôsobí 23 spoločností a to ešte linky nespustila megainvestícia britskej automobilky a subdodávateľov. Príchod investorov je skvelá správa pre ekonomiku, ale veľká výzva pre dopravu. Stavba privádzača podstatne zlepší dopravnú situáciu, uľaví sa obyvateľom, aj životnému prostrediu. Zlepší sa aj prístup do priemyselného parku a znížia sa časové straty vodičov,“ skonštatoval minister hospodárstva Peter Žiga.

Podľa údajov z roku 2015, keď sa začala príprava výstavby II. a IV. etapy napojenia priemyselnej zóny Nitra – Mlynárce na R1, prešlo po severnom obchvate Nitry R1A priemerne viac ako 16 500 áut za deň a po ceste 1. triedy I/64 v smere Nitra - Dražovce priemerne takmer 14 tisíc áut denne.

„Som veľmi rád, že sme sa poučili z chýb minulosti a v prípade Nitry ide rozvoj územia dlhodobo ruku v ruke s rozvojom infraštruktúry. Nový privádzač, ale aj zhruba 30 kilometrov nových ciest v okolí strategického parku, garantuje ľudom v priľahlých obciach, že nová výroba nezníži kvalitu života v regióne a tranzitná nákladná doprava bude odklonená mimo zastavané územie,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Viktor Stromček.

Už stavbou I. etapy napojenia sa dopravná situácia mierne zlepšila a spustením II. a IV. etapy, čiže priamym napojením priemyselného parku na privádzač rýchlostnej cesty R1 A, príde k prerozdeleniu dopravy a k odľahčeniu okolia intravilánu mesta Nitra a samotnej cesty I/64.

„Vo fáze prípravy je aj železničný terminál s napojením na medzinárodný transport, plánuje sa aj ďalšia kompletizácia cestnej infraštruktúry a protipovodňových opatrení. Bez podpory zo strany štátu, aj v súvislosti s vybudovaním tohto diela, by to však nebolo možné,“ zdôraznil primátor Nitry Jozef Dvonč.

Investorom nového privádzača je spoločnosť MH Invest II, ktorá zabezpečovala projektovú dokumentáciu, aj činnosti ako napríklad stavebný dozor, odovzdanie objektov až po kolaudáciu diela. Dielo postavila spoločnosť Skanska SK a.s., výstavba sa začala minulý rok v marci a celkové náklady dosiahli približne 5 miliónov 800 tisíc eur bez DPH.