c

Nebezpečný cestný úsek pri Ružovej Osade je kompletne zrekonštruovaný a bezpečnejší

Tlačová správa 12.7.2016 10:00 CET

Nebezpečný úsek cesty I. triedy na trase E58 medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou pri Ružovej Osade podstúpil komplexnú rekonštrukciu. Investorom projektu je Slovenská správa ciest a zhotoviteľom spoločnosť Skanska. Počas rekonštrukcie sa menilo nevyhovujúce výškové a smerové vedenie cesty a na mieste prestavby pribudlo veľa nových moderných prvkov. Projekt na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky v hodnote cca 5,6 mil. euro. je financovaný z peňazí Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava a štátneho rozpočtu.

Ruzova osada

Nehodová lokalita pri Ružovej Osade sa nachádza na ceste I/50, ktorá je súčasťou hlavného južného ťahu Zvolen - Košice a spojnicou medzi východným a západným regiónom. Uvedený úsek bol miestom vážnych dopravných nehôd. Komplexne zrekonštruovaný a zmodernizovaný cestný úsek poskytne šoférom bezpečnejšiu a plynulejšiu jazdu a zamedzí tvoreniu kolón.

„Novovybudovaná cesta má bezpečnejšie zväčšené polomery smerových a výškových oblúkov, na rekonštruovanom úseku pribudla nová križovatka, dva nové mosty cez miestne potoky a nové vjazdy do priľahlých obytných zón. Cestujúcim budú slúžiť dve novopostavené autobusové zastávky, chodníky popri hlavnej ceste a prechody pre chodcov s osvetlením. Pribudli nové bezpečné zvodidlá, ako aj dopravné značenie a vodiace zariadenia. Rekonštrukcia zahŕňala aj vybudovanie novej cestnej kanalizácie a troch nových staníc ORL ( odvádzače ropných látok )“ zhodnotil stavbu Anton Hečko, stavbyvedúci spoločnosti Skanska.

„Hoci rekonštruovaný úsek celkovo meria len o niečo viac ako 2 kilometre, išlo o komplexnú stavbu, ktorá si vyžiadala i vybudovanie dočasnej j obchádzkovej trasy, či preložku existujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí,“ dodal.

Upravovali sa i vodné toky miestnych potokov, svahy a násypy novej cesty. Pôda získaná z terénnych úprav sa efektívne použila na následnú rekultiváciu opustených úsekov cesty.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: I/50 Ružová Osada - Rekonštrukcia
Miesto stavby:  Katastrálne územie obce Nové Hony, Veľké Dravce, okres Lučenec a obce Ožďany, okres Rimavská Sobota 
Stavebník: Slovenská správa ciest a.s.  
Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena: 5 567 439,31 € bez DPH
Začiatok výstavby: 4/2015
Koniec výstavby: 9/2016

 

Súbory na stiahnutie