c

Odštartovalo pátranie po Študentskej osobnosti Slovenska

Tlačová správa 10.11.2016 13:30 CET

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť hľadá mladé talenty na poli vedy, techniky, umenia i športu. Cieľom súťaže je oceniť študentov vysokých škôl v SR, ktorí dosahujú výnimočné úspechy doma i v zahraničí. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia a je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR. Generálnym partnerom tohto ročníka je už tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Cieľom našej aktivity je oceniť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen excelentnými študentmi, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, úspešní riešitelia rôznych inovatívnych nápadov, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci. Veríme, že tak môžeme dostať významné vedecko-výskumné objavy do povedomia širokej verejnosti. Nominovaní však musia spĺňať vekový limit od 18 do 35 rokov. Viac informácií nájdete na www.studentskaosobnost.sk

Vedenie slovenských vysokých škôl v aktuálnom ročníku nominuje študentov až v 12 kategóriách podľa zamerania ich štúdia. V nominácii nebudú chýbať študenti technických ani humanitných vied či umeleckých smerov a mladí vedci. 

Som nesmierne rád, že tento projekt má už na Slovensku takú tradíciu. Nominovaných študentov každý rok pribúda, a tak máme možnosť prezentovať výskumy, nápady, úspechy i vízie, o ktorých by sa inak slovenská verejnosť možno nedozvedela a ktoré robia dobré meno Slovensku i v zahraničí,povedal Marián Meško, výkonný predseda Junior Chamber International – Slovakia. 

„Pre rozvoj podnikateľského prostredia je veľmi dôležité kvalitné vzdelávanie, vzájomné odovzdávanie si skúseností, podpora výskumov a inovácií, ale i pevná vôľa a rozhodnutie: „chcem niečo dokázať!“.Tento projekt sa snaží vyzdvihovať talentovaných mladých vedcov a podnecovať budúce generácie k snahe o dosahovanie cieľov, ktoré môžu byť prospešné pre celú spoločnosť a motivujúce pre ďalších študentov. A práve preto je Skanska už roky pri tom,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Nebude chýbať ani rozhodovanie verejnosti. Hlasovanie o výhercovi „Ceny denníka Pravda“ prebehne prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na www.studentskaosobnost.sk/hlasovanie. 

Výsledky súťaže budú zverejnené počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutoční v decembri tohto roku, za účasti predstaviteľov podnikateľského, spoločenského i akademického života.

Minuloročný víťaz - Top študentskou osobnosťou 2014/2015 sa stal Ing. Jakub Berčík, PhD., zástupca Fakulty ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre. Vedecko-výskumná činnosť pána Berčíka je v prevažnej miere orientovaná na neurovedu reprezentovanú neuromarketingom a neuroekonómiou a ich využitím vo sfére marketingu a obchodu. Práve tieto inovatívne oblasti analýzy spotrebiteľa a jeho nákupných rozhodovaní zažívajú obrovský rozmach v USA a v krajinách západnej Európy. Pán Berčík drží v tomto smere prím – je totiž jedným z prvých odborníkov na Slovensku, ktorí sa venujú práve tejto oblasti. Vysoká vedecká odbornosť i profesionálna zanietenosť prispeli k tomu, že pán Berčík je pôvodcom dvoch technológií a úžitkového vzoru, pričom predmetné riešenia sú významným príspevkom k rozvoju neuromarketingu a neuroekonómie na národnej úrovni.

Súbory na stiahnutie