c

Podaj ruku 2016 - Týždeň dobrovoľníctva Skanska

Tlačová správa 6.6.2016 13:00 CET

Týždeň od 30.5.2016 do 3.6.2016 bol tento rok v spoločnosti Skanska venovaný dobrovoľníckej práci. Dobrovoľnícky program Podaj ruku odštartovala Skanska pilotným projektom v roku 2014, pričom v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov sa do podujatia naprieč Slovenskou a Českou republikou zapojilo zhruba 250 zamestnancov. Tento rok sa takmer 300 zamestnancov rozhodlo pomáhať v centrách pre deti, seniorov, na verejných priestranstvách, v školách, či nemocniciach.

Po dvoch úspešných ročníkoch projektu Podaj ruku spoločnosť Skanska pokračuje v dobrovoľníckej tradícii tretím ročníkom firemného dobrovoľníckeho programu. Po skúsenostiach z predošlých ročníkov sme dobrovoľníctvo rozšírili na celý týždeň, počas ktorého si zamestnanci môžu ľubovoľne zvoliť vyhovujúci deň aktivít. Dobrovoľníckych činností sa môžu zamestnanci zúčastniť v rámci plateného pracovného voľna a systém práce je nastavený spôsobom, aby kontinuita práce na stavbách, prevádzkach a kanceláriách zostala zachovaná. Dobrovoľnícke aktivity zamestnanci vykonávajú na viacerých miestach na Slovensku i v Českej republike.

„Naše aktivity v oblasti firemného dobrovoľníctva sú súčasťou nášho dlhodobého cieľa podnikať transparente a zodpovedne na našom trhu. V regiónoch, kde pôsobíme svojou stavebnou činnosťou, sa často potrebujeme stretnúť s trpezlivosťou a pochopením miestnych obyvateľov, či municipalít a spomínaným programom máme v záujme demonštrovať, že vieme byť nielen stabilným a spoľahlivým zhotoviteľom, ale aj dobrým susedom. V spolupráci s miestnymi a mestskými úradmi, komunitnými centrami, či dobrovoľníckymi organizáciami sa snažíme prostredníctvom vopred vybraných aktivít pomôcť tam, kde je to v našich silách,“ zhrnula filozofiu podujatia Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Firemné dobrovoľníctvo prináša benefity pre všetky zúčastnené strany. Súkromné firmy prinášajú pomoc komunite, čím firmy samotné zlepšujú svoje interné, aj externé vzťahy a zvyšujú povedomie zodpovedného podnikania, zvyšujú lojalitu zamestnancov voči spoločnosti a zo strany firiem predstavujú nástroj ako prostredníctvom skvalitnenia verejných priestorov, či zariadení slúžiacim občanom vyjadriť spolupatričnosť a vďaku za spoluprácu, či trpezlivosť.

Základné údaje o projekte Podaj ruku 2016 – Týždni dobrovoľníctva Skanska

Týždeň dobrovoľníctva: 30.5.2016 - 3.6.2015

Celkový počet dobrovoľníkov: Skanska v SR a ČR: 290

Celkový počet dobrovoľníkov: Skanska v SR: 90

Celkový počet dobrovoľníkov: Skanska v ČR: 200

Kde všade sme sa rozhodli pomáhať v rámci SR:

  • Bratislava – Občianske združenie Šanca pre nechcených – úprava areálu záhrady – strihanie drevín, vyčistenie areálu, práca so seniormi
  • Bratislava – Detská Fakultná Nemocnica s poliklinikou – detská hematológia a onkológia – drobné interiérové opravy
  • Bratislava – materské centrum Hojdana – úprava areálu –kosenie, strihanie drevín, čistenie areálu, ihrísk a pieskovísk, drobné opravy
  • Nováky – Klub rýchlostnej kanoistiky – natieranie vstupných brán
  • Nižná Myšľa – Detský domov – maľovanie vnútorných priestorov
  • Prievidza – mestský park Prievidza - úprava verejného priestranstva – odstraňovanie náletových drevín, buriny
  • Žilina – Materská škola J. Borodáča – úprava areálu, natieranie lavičiek
  • Turčianske Jaseno – revitalizácia prostredia materskej školy a obnova náterov zábradlia v obci
  • Košice – mestská časť Košice – západ – natieranie lavičiek, zábradlí, úprava detských ihrísk a zámočnícke práce(oprava, zváranie)

Súbory na stiahnutie