c

V Banskobystrickom kraji odteraz slúži motoristom 30 km zmodernizovaných ciest

Tlačová správa 16.12.2015 15:50 CET

Spoločnosť Skanska dnes v Banskobystrickom kraji odovzdala motoristom do užívania viaceré zrekonštruované úseky ciest I. triedy, na ktorých prebiehali práce za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia technických parametrov. Investor projektu, Slovenská správa ciest, financoval stavbu prostredníctvom európskeho Operačného programu Doprava a rekonštrukčné práce v hodnote približne 17,6 mil. € bez DPH trvali približne 7 mesiacov. Pracovalo sa na cestách I/65, I/66 a I/50 v okresoch Žiar nad Hronom, Lučenec a Krupina.

Na opravovaných úsekoch boli pred rekonštrukciou citeľné nedostatky v podobe nedostatočnej únosnosti vozovky, či nedostatočne funkčných odvodňovacích zariadení a priepustov, viaceré poškodené mosty si vyžiadali opravy v rôznom rozsahu. Bezpečnostné zariadenia boli v mnohých úsekoch nedostatočné, resp. chýbali úplne.

„Úpravy vozovky v jednotlivých rekonštruovaných úsekoch sa pohybovali od povrchových opráv, až po kompletnú výmenu asfaltových kobercov v častiach s najväčším poškodením vozovky. V miestach nedostatočne širokej krajnice sme vozovku rozšírili a následne osadili bezpečnostné zvodidlá. V úsekoch Domaníky – Krupina a Dudince – Hontianske Tesáre bola vozovka spevnená železobetónovým oporným múrom. Práce sme realizovali za plnej premávky pri striedavom uzavretí jedného jazdného pruhu, pričom bolo potrené klásť veľký dôraz na bezpečnosť prebiehajúcich prác,“ sumarizuje stavebné práce Marián Čechovič, oblastný manažér Skanska.

V rámci celkového zlepšenia bezpečnosti došlo k zvýšeniu reflexnosti dopravného značenia, na rekonštruovaných úsekoch pribudli nové zvodidlá a reflexné cestné smerové stĺpiky, retroreflexné dopravné gombíky, tlmiče nárazov a energeticky absorpčné koncovky, schopné absorbovať energiu pri náraze vozidla.

Na nebezpečných miestach smerových oblúkov boli osadené zvodidlá s ochranou pre motocyklistov. Prechody pre chodcov v rizikových zónach boli vybavené LED výstražnými svetlami a detektorom pohybu chodcov, čo vodičov efektívnejšie upovedomí o prechádzajúcich osobách. Takto zmodernizované prechody zvýšili bezpečnosť chodcov a cyklistov na všetkých rekonštruovaných úsekoch. Taktiež na všetkých úsekoch boli nainštalované ukazovatele teploty s integrovaným cestným senzorom a detektorom stavu povrchu vozovky. Systém informuje vodičov o aktuálnom stave vozovky, či výstrahách a namerané údaje počas zimných mesiacov prostredníctvom mobilnej dátovej aplikácie zasiela priamo k manažmentu zimnej údržby ciest.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji“                                     
Miesto stavby:             Banskobystrický samosprávny kraj 
Realizované úseky :  
Časť 1.: I/65 Stará Kremnička – Kremnica, 9,5 km
Časť 2.: I/50 Uderiná – Vidiná, 6,9 km
Časť 3.: I/66 Domaníky – Krupina, 7,6 km
Časť 4.: I/66 Dudince – Hontianske Tesáre, 6,2 km    
Stavebník:                  Slovenská správa ciest                                  
Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava
Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena:           17 614 573,04 € bez DPH
Začiatok výstavby:     4/2015
Ukončenie výstavby: 11/2015

Súbory na stiahnutie