c

Cena Top Študentská osobnosť Slovenska spoznala svojho jedenásteho víťaza

Tlačová správa 16.12.2015 15:45 CET

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, spoznala svojich ocenených pre akademický rok 2014/2015. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom jedenásteho ročníka je už tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si 14. decembra prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 2015. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre akademický rok 2014/2015 je tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Som nesmierne rád, že prostredníctvom tohto projektu už jedenásť rokov Slovensko spoznáva takých šikovných mladých ľudí, ktorí sú vzorom a budúcnosťou tejto krajiny,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

„Podpora mladých ľudí, študentov a ich vzdelávanie patrí k dlhodobým prioritám našej spoločnosti. Projekt Študentská osobnosť Slovenska jasne dokazuje, že na Slovensku máme množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí sú perspektívni, majú mladé a moderné myšlienky a obrovskú snahu sa učiť . Práve takýto ľudia sú konkurenčnou výhodou našej krajiny, reprezentujú Slovensko a ich práce dokazujú, že ako krajina máme budúcnosť.“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s..

Absolútnym víťazom t.j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2014/2015 je :

Ing. Jakub Berčík, PhD.

Ing. Jakub Berčík, PhD. ukončil doktorandské štúdium v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 30.06.2015 a v súčasnosti je odborným asistentom na Katedre marketingu a obchodu, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecko-výskumná činnosť pána Berčíka je v prevažnej miere orientovaná na neurovedu reprezentovanú neuromarketingom a neuroekonómiou a ich využitím vo sfére marketingu a obchodu. Práve tieto inovatívne oblasti analýzy spotrebiteľa a jeho nákupných rozhodovaní zažívajú obrovský rozmach v USA a v krajinách západnej Európy. Pán Berčík neustále pracuje aj na zlepšení spolupráce akademického prostredia s odbornou praxou. Jeho výsledky týkajúce sa získania patentov i úžitkového vzoru hovoria o jeho odbornom potenciáli, ktorý predstavuje do budúcnosti obrovskú príležitosť pre rozvoj neuromarketingu a neuroekonómie nielen v stredoeurópskom, ale aj v celosvetovom kontexte.

Víťazi všetkých jedenástich kategórií v roku 2015:

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
  Ing. Dušan Nemec - Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity 
 2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
  Ing. Daniel Šlosár - Fakulta BERG TU v Košiciach 
 3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
  Mgr. Zuzana Kovaľová - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
 4. Lekárske vedy, farmácia
  RNDr. Erik Mingyár - Ústav molekulárnej biológie SAV 
 5. Prírodné vedy, chémia
  RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
 6. Stavebníctvo, architektúra
  Ing. Ladislav Sátor, PhD. - Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave 
 7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
  Ing. Lenka Kuželová, PhD. - Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 
 8. Právo, filozofia, politológia, sociológia
  PhDr. Magdaléna Barányiová - Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre 
 9. Kultúra a umenie
  Mgr. art. Viktor Feher - Fakulta umení, TU v Košiciach 
 10. Ekonómia
  Ing. Jakub Berčík, PhD. - Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 
 11. Šport
  Bc. Paulína Fialková - Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

 

Súbory na stiahnutie