c

Sú známe nominácie na tohtoročnú Študentskú osobnosť Slovenska

Tlačová správa 8.12.2015 15:00 CET

B r a t i s la v a (VIII. december 2015) - súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, prebieha v akademickom roku 2014/2015 už po jedenásty krát. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia a je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR. Generálnym partnerom tohto ročníka je už tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť študentov vysokých škôl, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentmi, ale sú v niečom výnimoční. Víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci. Jediným obmedzením je vek od 18 do 35 rokov. Viac informácií nájdete na www.studentskaosobnost.sk.

V aktuálnom ročníku je na zisk ocenenia nominovaných 75 študentov, ktorí sú rozdelení do 11 kategórií podľa zamerania ich štúdia. O víťazstvo zabojujú napríklad študenti biológie, medicíny, fyziky, informatiky, či matematiky, ale aj úspešní športovci a umelci.

Rok čo rok školy nominujú zaujímavé projekty, čo nás utvrdzuje v tom, že mladí ľudia majú vedomosti, talent i potenciál, ktorý si zaslúži pozornosť a ocenenie zo strany odborníkov a laickej verejnosti. Som hrdý, že prostredníctvom tohto projektu máme možnosť motivovať študentov, aby boli príkladom pre budúce generácie povedal Marián Meško, výkonný predseda Junior Chamber International – Slovakia.

„Podpora mladých ľudí, študentov a ich vzdelávanie patrí k dlhodobým prioritám našej spoločnosti. Projekt Študentská osobnosť Slovenska jasne dokazuje, že na Slovensku máme množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí sú perspektívni, majú mladé a moderné myšlienky a obrovskú snahu sa učiť . Práve takýto ľudia sú konkurenčnou výhodou našej krajiny, reprezentujú Slovensko a ich práce dokazujú, že ako krajina máme budúcnosť.“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Už tradične nechýba ani rozhodovanie verejnosti o

„Cene Hospodárskych novín“. Hlasovanie prebieha prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na www.studentskaosobnost.sk/hlasovanie. Hlasovanie bude ukončené v stredu, 1. decembra, úderom polnoci. 

Nominácie posúdia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutoční 14. decembra tohto roku, za účasti predstaviteľov podnikateľského, spoločenského i akademického života.

Minuloročný víťaz - Top študentskou osobnosťou 2013/2014 sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD je absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na Chemickom ústave pôsobí od roku 2010 a od roku 2013 aj ako mladý vedecký pracovník. Oblasť jeho výskumu zahŕňa modifikáciu rôznych povrchov pomocou biologických zložiek s využitím nanotechnológií pre monitorovanie zmien v biologických vzorkách počas určitého ochorenia - príprava biosenzorov a biočipov pre medicínsku diagnostiku, s aplikáciami v proteomike a glykomike. Ide o vysoko interdisciplinárnu problematiku (biochémia a analytická chémia, materiálové inžinierstvo, nanotechnológie, mikrosenzory a elektronika, medicínska chémia), v ktorej doktorand dosiahol niekoľko významných úspechov.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku od augusta 1999 a je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. Predmetom podnikania skupiny je stavebná činnosť, najmä dopravné, občianske, bytové, inžinierske a priemyselné stavby, development a facility management. Skanska celosvetovo pôsobí na stavebných trhoch už 128 rokov. Od skromných začiatkov v malom mestečku na juhu Švédska v roku 1887, až po dnešnú pozíciu vedúceho svetového hráča.

Nominanti na cenu Študentskej osobnosti Slovenska pre akademický rok 2014/2015:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Bc. Simona Franková – Letecká fakulta, TU v Košiciach
Ing. Henrich Glaser-Opitz – Letecká fakulta, TU v Košiciach
Bc. Ján Hoffman – Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
Ing. Dušan Nemec – Elektrotechnická fakulta, ŽU v Žiline
Ing. Juraj Slačka, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
Ing. Ladislav Tóth – Technická fakulta, SPU v Nitre

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Michal Adamik – Technická fakulta, SPU v Nitre
Ing. Daniel Siekela – Fakulta špeciálnej techniky, TUAD v Trenčíne
Ing. Daniel Šlosár – Fakulta BERG, TU v Košiciach
Bc. Daniela Welnitzová – Strojnícka fakulta, STU v Bratislave

3. Informatika, matematicko-fyzikálne vedy 

Ing. Vladimír Gašpar, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Košiciach
RNDr. Lenka Halčinová, PhD. – Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
Bc. Juraj Chromík – Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mgr. Iveta Jančigová – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Bc. Irena Jadlovská – Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
Ing. Ján Janovic – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Bc. Peter Kotásek – Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Mgr. Zuzana Kovaľová – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Michal Kvet, PhD. – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
RNDr. Ladislav Moravský – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
Mgr. Matúš Orendáč – Ústav experimentálnej fyziky SAV
Martin Vodička – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave 

4. Lekárske vedy, farmácia

Štefan Lukáč – Lekárska fakulta, UK v Bratislave
RNDr. Erik Mingyár – Ústav molekulárnej biológie SAV
Mgr. Zuzana Nichtová, PhD. – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Mgr. Michal Pokusa, PhD. – Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
MUDr. Matej Samoš, PhD. – Jesseniova lekárska fakulta, UK v Martine
MUDr. Kristián Šimko – Lekárska fakulta, SZU v Bratislave

5. Prírodné vedy, chémia

Mgr. Veronika Farkašová – Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
Mgr. Tomáš Grivalský – Ústav molekulárnej biológie SAV
Mgr. Michal Hlodák, PhD. – Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
Ing. Lukáš Hrdlička – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. – Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
Ing. Emília Kubiňáková – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Mgr. Barbora Kulíková – Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre
Jela Nociarová – Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici
RNDr. Katarína Ondáčová, PhD. – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Mgr. Michaela Oravkinová – Fakulta prírodných vied, UCM v  Trnave 

6. Stavebníctvo, architektúra 

Ing. arch. Tomáš Boroš – Fakulta umení, TU v Košiciach
Ing. Veronika Foldvary – Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Ing. Marián Holub, PhD. – Stavebná fakulta, TU v Košiciach
Ing. Pavol Kaleja – Stavebná fakulta, TU v Košiciach
Ing. Ladislav Sátor, PhD. – Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Adam Tóth – Fakulta architektúry, STU v Bratislave
Ing. Tomáš Venhač – Stavebná fakulta, TU v Košiciach

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Lucia Hlaváčková – Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
Bc. Dávid Jurík – Drevárska fakulta, TU vo Zvolene
RNDr. Attila Kántor – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
Ing. Kristýna Kunderlíková – Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
Ing. Lenka Kuželová, PhD. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

8. Právo, filozofia, politológia, sociológia 

Mgr. Marika Arvensisová – Filozofická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
PhDr. Magdaléna Barányiová – Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF v Nitre
Bc. Andrea Briestenská – Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Mgr. Balázs Csiba – Filozofická fakulta, UK v Bratislave
Mgr. Lukáš Labuda – Filozofická fakulta, UCM v Trnave
Mgr. Marek Madro – Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
PhDr. Lucia Satinská, PhD. – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 

9. Kultúra, umenie

Mgr. art. Daniela Baňasová – Pedagogická fakulta, KU v Ružomberku
Mgr. art. Viktor Feher – Fakulta umení, TU v Košiciach
Mgr. Viktor Kamenický – Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Bc. Michal Kočiš – Fakulta dramatických umení, AU v Banskej Bystrici
Mgr. Daša Krňanová – Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Mgr. art. Vlasta Žáková – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

10. Ekonómia

Ing. Jakub Berčík, PhD. – Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
Ing. Vladimír Bolek, PhD. – Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave
Bc. Alexander Kováč – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Mária Kullová – Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
PhDr. Ing. Róbert Verner, PhD., MBA – Podnikovohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

11. Šport

Bc. Paulína Fialková – Právnická fakulta UMB, v Banskej Bystrici
Adela Jakubcová – Akadémia PZ v Bratislave
Miroslava Kopúňová – Filozofická fakulta, UCM v Trnave
Bc. et Bc. Jana Martinská – Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene
Bc. Adrián Perháč – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Michal Slamka – Právnická fakulta, Trnavská univerzita

Súbory na stiahnutie