c

Zrekonštruovaná diaľnica D1 v plnej prevádzke už na Dušičky

Tlačová správa 30.10.2015 10:00 CET

Prešov (30. október 2015) - na najvýznamnejšom dopravnom ťahu Slovenska, diaľnici D1 v úseku Prešov – Budimír, bude po rekonštrukcii opäť obnovená premávka bez obmedzení od 1. novembra. Stavebné práce s cieľom posilnenia bezpečnostných prvkov a dosiahnutia vyššieho motoristického komfortu realizovala od apríla tohto roku spoločnosť Skanska. Investorom projektu v hodnote takmer 12,5 mil eur, ktorý bol financovaný z Operačného programu doprava a štátneho rozpočtu je Národná diaľničná spoločnosť. Okrem 19 kilometrového úseku diaľnice zrekonštruovala spoločnosť Skanska aj most na diaľničnom privádzači Prešov, ktorý zabezpečuje napojenie na diaľnicu v smere Prešov- Košice.

01

Rekonštrukčné práce na diaľnici D1 sú súčasťou dlhodobého plánu NDS na zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. Predmetom stavebných prác bola výmena a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, rekonštrukcia stredného deliaceho pásu, krajníc a odvodňovacích zariadení, ktorých pôvodné časti boli postupne vybúravané a nahrádzané novými konštrukciami.

„Počas rekonštrukcie sme osadili 4 750 ks betónových a 26 000 m oceľových zvodidiel, zrealizovali sme 76 000 m² asfaltového krytu a konštrukčných vrstiev v strednom deliacom páse, 57 000 m² sypaných krajníc a položili sme 3 700 m štrbinových žľabov. Keďže sme práce realizovali za plnej prevádzky diaľnice s využitím prenosného značenia a dopravných zariadení, bolo nevyhnutné klásť absolútny dôraz na dôsledné dodržiavanie bezpečnostných zásad s hlavným zameraním na bezpečnosť práce našich zamestnancov,“ vysvetľuje Ivan Gajdoš, senior oblastný manažér spoločnosti Skanska SK, Závod Cesty, mosty SK.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:         Diaľnica D1 Prešov ‐ Budimír ( D1 v km 588,545 – 607,888) a privádzač D1 Prešov – III/068010 v úseku 2,600 km, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách

Realizované úseky :

  1. 101-10 Privádzač D1 Prešov – III/068010
  2. 101-20 Diaľnica D1 v km 588,545 – 594,465
  3. 101-30 Diaľnica D1 v km 594,465 – 600,800
  4. 101-40 Diaľnica D1 v km 600,800 – 607,888

Stavebník:          Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Spôsob financovania: Operačný program doprava, ŠR
Zhotoviteľ:                Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena:          12 499 063,8 € bez DPH
Začiatok výstavby:     04/2015
Ukončenie výstavby:  10/2015

Súbory na stiahnutie