c

Moderné Konzervačné a digitalizačné centrum pre Slovenskú národnú knižnicu dokončené

Tlačová správa 20.10.2015 14:20 CET

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK)bol dňa 16. 10. 2015 slávnostne ukončený. Komplexné stavebné práce na Konzervačnom a digitalizačnom centre vo Vrútkach v hodnote viac ako 2 mil. eur realizovala pre SNK spoločnosť Skanska od októbra 2014 a práce úspešne dokončila podľa časového harmonogramu v marci tohto roka.

SNK 01

V rámci posolstva digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva bola cieľom projektu prestavba už existujúceho vojenského objektu vo Vrútkach. Zrekonštruované a dobudované moderné pracovisko bude zastrešovať procesy ako digitalizácia, čistenie a ošetrenie kníh a dokumentov, sterilizácia, deacidifikácia, či konzervovanie a reštaurovanie hodnotných dokumentov.

Slovenská národná knižnica realizovala projekt, ktorý je trvalo udržateľný do roku 2020, v spolupráci so Slovenským národným archívom prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Predmetom rekonštrukcie objektu boli 1., 2., a 3. nadzemné podlažie, kde sa postupne realizovali dispozičné zmeny podľa projektu, ako aj generálne opravy. Všetky práce prebiehali za plnej prevádzky a bez narušenia pracovného procesu centra.   

„Na objekte prebiehali postupne búracie, murárske, betonárske, tesárske, klampiarske, či stolárske práce. Vybudované boli nové priečky, omietky, nátery a maľby, realizovali sa nové podlahy, obklady a zateplenie. Boli uskutočnené tepelné a vodné izolácie, ústredné vykurovanie a dažďová kanalizácia. Zabezpečili sa montáže elektroinštalácie, vzduchotechniky, zdravotníckych inštalácií a v rámci terénnych úprav boli vybudované okolité asfaltové komunikácie, zhrnul stavebné práce Rudolf Pekelský, oblastný manažér Skanska SK. 

Základné údaje o stavbe

Názov diela:                 Detašované pracovisko SNK – Vrútky, zmena stavby pred dokončením 2013
Investor:                       Slovenská národná knižnica, Martin
Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s., Závod Pozemné staviteľstvo SK, oblasť Západ
Cena diela:                   2 511 730,69 Eur bez DPH
Spôsob financovania: Operačný program Informatizácia spoločnosti, rozpočet SNK
Začiatok výstavby:      10/2014
Ukončenie výstavby:   3/2015

Súbory na stiahnutie