c

Obytná zóna Brižite v Dúbravke sa rozrastie o Záhradné vily

Tlačová správa 8.7.2015 11:00 CET

Spoločnosť Skanska SK a.s. odštartovala výstavbu rezidenčného projektu pod názvom Záhradné vily v obytnej zóne Brižite v bratislavskej Dúbravke. Projekt v hodnote viac ako 4 mil. eur pre investora Záhradné mesto, s.r.o. by mal byť ukončený na jeseň budúceho roka. V rámci objektu Záhradné vily si budúci majitelia bytov budú môcť vybrať zo širokej škály bytových variant a tešiť sa na okrasnú strešnú záhradu, či detské ihrisko.

01

V novovznikajúcej bytovej zástavbe vo štvrti Brižite na okraji bratislavskej Dúbravky pribudne ďalší bytový komplex pod názvom Záhradné vily. Pre developera projektu ide už o tretí projekt v spomínanej lokalite. V konečnej fáze budú záhradné vily pozostávať z troch samostatných budov, v prvej fáze projektu spoločnosť Skanska SK a.s. začala s realizáciou vily č. 1 a vily č. 2. Záhradné vily sú lokalizované na spojnici ulíc Martina Granca a Pri Kríži, vedľa borovicového lesa v parkovom prostredí, v blízkosti masívu Devínskej Kobyly.

„Projekt s nadčasovým architektonickým riešením spĺňa aj najnáročnejšie požiadavky a budúcim majiteľom bytov ponúkne príjemné bývanie v blízkosti prírodnej rezervácie. Budovy Záhradných víl budú vo výške štyroch nadzemných podlaží a s jedným ustúpeným strešným podlažím, pričom pod objektmi budú vybudované dve podzemné podlažia s veľkopriestorovou parkovacou garážou pre 83 vozidiel. Vily ponúkajú celkovo 49 bytov a ich škála sa pohybuje od jedno až po päťizbové varianty. Vo vrchných ustúpených podlažiach sa nachádzajú dva štvorizbové a jeden päťizbový byt so strešnými terasami,“ približuje projekt zástupca investora Peter Vavrica.

„Realizácia projektu odštartovala zemnými prácami, hĺbením základovej jamy, výkopmi pre prípojky a areálové inžinierske siete. Pokračovať budeme realizáciou samotných bytových objektov a následne terénnymi a sadovými úpravami. Konštrukčne sa jedná o objekty s monolitickým železobetónovým nosným systémom, kde na oddelenie bytov a spoločných komunikácií použijeme železobetónové steny a na oddelenie ostatných bytových priestorov murované priečky. Všetky byty vyhotovíme v štandardnom prevedení s možnosťou realizácie individuálnych klientských zmien. Výstavba objektov by mala byť ukončená na jeseň roku 2016. Okrem dodržania časového harmonogramu budeme klásť mimoriadny dôraz na vysoký štandard kvality poskytovaných prác a bezpečnosti práce,“ popisuje stavbu Miloslav Fecko, oblastný manažér Skanska SK a.s. 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: Obytná zóna Brižite - Sever, Obytný súbor D, časť D/1

Investor/developer: Záhradné mesto, s.r.o., (Archikód a.s.)

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod PS SK, oblasť Západ

Architekt: Vavrica Architekti

Cena diela: 4 050 000 Eur bez DPH

Začiatok výstavby: 6/2015

Ukončenie výstavby: 9/2016

Súbory na stiahnutie