c

Cestu I. triedy na trase Košice - Michalovce čaká rozsiahla rekonštrukcia

Tlačová správa 19.5.2015 18:00 CET

Na ceste I. triedy I/50 v úseku Košice, Sečovská cesta - Ďurďošík začínajú opravy za účelom zlepšenia bezpečnosti a skvalitnenia dopravy. Práce začínajú približne 1,5 km od frekventovanej košickej križovatky Prešovská - Sečovská a končia za obcou Ďurďošík v smere do Michaloviec. Investorom projektu je Slovenská správa ciest a zhotoviteľom prác v hodnote takmer 6,5 mil. eur bez DPH je spoločnosť Skanska. Celá rekonštrukcia je naplánovaná na 180 dní.

 

01

Modernizačné práce na ceste I/50 štartujú v Košiciach na začiatku Sečovskej cesty za diaľničným privádzačom v blízkosti mostov podjazdu, pokračujú cez Košickú Novú Ves, Košické Olšany a končia v úseku Ďurďošík - Bidovce. Celková dĺžka opravovaného úseku je približne 13 km. Rekonštrukcia sa zameriava na úpravu križovatiek, zlepšenie stavu vozoviek a mostných objektov, doplnenie, resp. výmenu bezpečnostných zariadení, dopravného značenia, ale aj na úpravu odvodňovacích zariadení.

Na úseku sa bude rekonštruovať päť mostov, z toho jeden, v obci Ďurďošík, prejde kompletnou prestavbou. Ostatné mosty podstúpia obnovu asfaltovej vrstvy, povrchovú úpravu ríms, výmenu záchytného bezpečnostného systému, dilatačných zariadení, zhotovenie prechodových blokov ríms a odvodňovacích sklzov na svahových kužeľoch mostov. Modernizácia cesty I/50 zahŕňa aj prestavbu štyroch križovatiek. Na jednej križovatke pribudne odbočovací pruh, na zvyšných rekonštruovaných križovatkách budú vybudované ostrovčeky pre zvýšenie bezpečnosti dopravy. V úsekoch s neúnosným podložím, resp. v úsekoch s lokálnym poklesom vozovky je navrhnutá jeho výmena vhodným materiálom a zároveň vyhotovenie celej konštrukcie vozovky.

„Na väčšine úseku budeme realizovať frézovanie a následne pokládku nových asfaltových vrstiev, čím dôjde k zosilneniu konštrukcie vozovky, pričom v odôvodnených prípadoch bude navrhnutá geomreža a to v oblastiach križovatiek, v miestach so zvýšenou tvorbou trhlín, v miestach s málo únosným podložím a v miestach s rozšírením vozovky. Modernizácia bezpečnostných zariadení zahŕňa výmenu a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov, montáž tlmičov nárazov, výmenu a doplnenie nových zvislých dopravných značiek a dvoch nových portálových konštrukcií. Prechody pre chodcov budú vybavené LED gombíkmi s detektorom pohybu; chodníky, zábradlia a obrubníky budú upravené do vyhovujúceho stavu“, opisuje stavbu Igor Korpa-Ondo, oblastný manažér spoločnosti Skanska.

Realizácia stavebných prác bude prebiehať za plnej prevádzky. Obmedzenie verejnej cestnej premávky bude krátkodobé, po jednotlivých úsekoch, so zabratím časti jazdného pruhu s upravenou prednosťou v jazde, s použitím svetelnej signalizácie a dočasného dopravného značenia. 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: I/50 Košice Sečovská cesta – Ďurďošík TEN – T
Miesto stavby: Katastrálne územie obcí Nižná Úvrať, Košická Nová ves, Košické Olšany, Ďurďošík
Stavebník: Slovenská správa ciest
Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena: 6 485 870,92 € bez DPH
Začiatok výstavby: 5/2015
Ukončenie výstavby: do 180 dní od odovzdania staveniska

 

 

Súbory na stiahnutie