c

Rekonštrukcia železničnej trate v okrese Trebišov

Tlačová správa 13.5.2015 10:15 CET

Michalovce štartuje rekonštrukcia železničnej trate v dĺžke 3,97 km, ktorá prinesie odstránenie rýchlostných obmedzení a dosiahnutie traťovej rýchlosti 100 km/h. Súčasťou sú aj rekonštrukcie železničných priecestí v km 21,194 a 21,722. Investorom projektu sú ŽSR a rekonštrukčné práce na danom úseku v hodnote približne 2,4 mil. euro zrealizuje spoločnosť Skanska. Ukončenie prác je plánované na koniec júna tohto roku.

 

01

„Predmetom rekonštrukcie je jednokoľajový elektrifikovaný traťový úsek ŽST Trebišov - Výhybňa Hrinište. Posledná rekonštrukcia trate bola vykonaná v roku 1978. Hoci bola koľaj pôvodne projektovaná pre rýchlosť 100 km/h, v súčasnosti je hlavne v období vyšších zrážok podmáčaná, čo má za následok zhoršujúcu sa geometrickú polohu. V praxi to znamenalo deformáciu smerovej a výškovej polohy koľaje, ktorá následne viedla k prechodnému obmedzeniu traťovej rýchlosti na 80 km/h a 60 km/h v úseku 1,143 km. Pre zavedenie pôvodne projektovanej traťovej rýchlosti 100 km/h a následného zlepšenia priepustnosti daného úseku je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku a časti úseku železničného spodku,“ tlmočila stanovisko ŽSR hovorkyňa Martina Pavliková.

„Na celom úseku budeme rekonštruovať železničný zvršok, čo v praxi znamená výmenu koľajníc, koľajového lôžka a betónových podvalov. Rekonštrukciou v dĺžke 1,143 km prejde i železničný spodok. Zrealizuje sa celková sanácia podkladnej vrstvy, vrátane použitia výstužných geomreží a separačných geotextílií. Výsledkom bude úsek s novými koľajnicami a podvalmi v novom koľajovom lôžku. Trať bude upravená do normového stavu, budú upravené svahy, zriadené a vyčistené odvodňovacie priekopy. Upravovať sa bude aj trakčné vedenie, ktoré bude počas rekonštrukcie vypnuté a po jej skončení vyregulované. Súčasťou stavebných prác je aj rekonštrukcia dvoch železničných priecestí, z ktorých jedno sa nachádza v intraviláne mesta Trebišov. Súčasná asfaltová priecestná vozovka bude nahradená modernou celogumovou konštrukciou. Po ukončení všetkých prác bude na zrekonštruovanom úseku traťová rýchlosť 100 km za hodinu, čo zefektívni celkovú prepravu a priepustnosť na danom úseku, “ opisuje stavbu Vladimír Kotrík, riaditeľ závodu železničné staviteľstvo spoločnosti Skanska.

Rekonštrukčné práce budú trvať dva mesiace, počas ktorých dôjde k obmedzeniu vlakovej dopravy. Vlaková doprava v úseku Trebišov - Bánovce nad Ondavou bude dočasne obmedzená a pre cestujúcich bude zabezpečená náhradná autobusová doprava. Práce budú realizované v nepretržitých výlukách (úsek bude kompletne uzavretý na 24 hodín) po dobu  15 dní a v denných výlukách v čase od 8.00 do 16. hodiny po dobu 8 dní. Rekonštruované priecestia budú počas stavebných prác dočasne uzatvorené a premávka bude zabezpečená obchádzkou. 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: „ŽST Trebišov-výhybňa Hrinište, KR k.č.1, materiálom novým, km 20,737-24,707; 3,970 km, sanácia žel. spodku v úseku 20,737-21,880“

Miesto stavby: Líniová stavba ŽST Trebišov – Výhybňa Hrinište

Objednávateľ: ŽSR GR, Odbor investorský

Spôsob financovania: zdroje ŽSR

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Železničné staviteľstvo SK

Zmluvná cena: 2 396 820,21 € bez DPH

Začiatok výstavby: 05/2015

Ukončenie výstavby: 06/2015

 

Súbory na stiahnutie