c

Rekonštrukcia nehodového úseku pri Ružovej Osade

Tlačová správa 15.4.2015 10:40 CET

Nebezpečný úsek cesty I. triedy na trase E58 medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou pri Ružovej Osade podstúpi komplexnú rekonštrukciu. Investorom projektu je Slovenská správa ciest a zhotoviteľom spoločnosť Skanska, ktorá v týchto dňoch začína s realizáciou prác. Meniť sa bude nevyhovujúce výškové a smerové vedenie cesty a na mieste prestavby pribudne veľa nových moderných prvkov. Projekt na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky je v hodnote cca 5,6 mil. euro a bude financovaný z peňazí Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava a štátneho rozpočtu.

01

Nehodová lokalita pri Ružovej Osade sa nachádza na ceste I/50, ktorá je súčasťou hlavného južného ťahu Zvolen - Košice a spojnicou medzi východným a západným regiónom.

Hoci je v konkrétnom úseku v súčasnosti znížená rýchlosť na 40 km/h, stav z hľadiska bezpečnostných a technických parametrov je kritický a jedná sa o miesto vážnych dopravných nehôd. Novovybudovaná cesta bude mať zväčšené polomery smerových a výškových oblúkov, aby poskytovala bezpečnú a plynulú jazdu a aby sa v úseku zamedzilo tvoreniu kolón.  

„Na rekonštruovanom úseku pribudne nová križovatka, dva nové mosty cez miestne potoky a nové vjazdy do priľahlých obytných zón. Pre cestujúcich budú postavené dve nové autobusové zastávky s prístreškom, chodníky popri hlavnej ceste a prechody pre chodcov. Nainštalované budú nové bezpečné zvodidlá, ako aj dopravné značenie a vodiace zariadenia. Rekonštrukcia zahŕňa aj vybudovanie novej cestnej kanalizácie,“ zhodnotil stavbu Jakub Kolesár, senior oblastný manažér Skanska.

„Hoci rekonštruovaný úsek celkovo meria len o niečo viac ako 2 kilometre, ide o komplexnú stavbu, ktorá si vyžiada vybudovanie dočasnej obchádzkovej trasy, či preložku existujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí,“ dodal.

Upravovať sa budú aj vodné toky miestnych potokov, ako aj svahy a násypy novej cesty, kde sa obnoví vegetácia. Pôda získaná z terénnych úprav bude efektívne použitá na následnú rekultiváciu opustených úsekov cesty.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                I/50 Ružová Osada - Rekonštrukcia
Miesto stavby:             Katastrálne územie obce Nové Hony, Veľké Dravce okres Lučenec a obce Ožďany, okres Rimavská Sobota      
Stavebník:                    Slovenská správa ciest                                  
Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava
Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena:             5 567 439,31 € s DPH
Začiatok výstavby:       4/2015
Ukončenie výstavby:   do 365 dní od odovzdania staveniska

 

Súbory na stiahnutie