c

Kúpele Turčianske Teplice zažívajú renesanciu

Tlačová správa 9.3.2015 13:15 CET

Turčianske Teplice vďaka svojim termálnym minerálnym prameňom a podmanivej prírode Veľkej Fatry patria k najstarším a najnavštevovanejším kúpeľom v Európe. Projekt renovácie kúpeľov Grandhotel Elizabeth v celkovej hodnote 13 mil. Eur pozostáva z niekoľkých rekonštrukčných etáp. Spoločnosť Skanska odštartovala túto rozsiahlu prestavbu prvou a druhou fázou v hodnote cca 3,8 mil. Eur, ktorá bude trvať približne rok a zahŕňa rekonštrukciu a dostavbu historických kúpeľných domov Kollár, Modrý Kúpeľ a Malá Fatra.

01

Kúpele Turčianske Teplice boli vďaka svojej liečivej termálnej minerálnej vode, vyvierajúcej pri teplote okolo 46 °C, známe už v stredoveku a v súčasnosti jej širokospektrálne účinky vyhľadávajú pacienti prevažne na liečenie ochorení pohybového aparátu, urologických, gynekologických, nervových či kombinovaných diagnóz. Okrem vodoliečebných procedúr a pitných kúr ponúkajú kúpele svojim návštevníkom aj novopostavený aquapark.

„Projekt Grandhotel Elizabeth zahŕňa nielen rekonštrukciu existujúcich liečebných domov a balneoterapie, ale jedná sa i o kompletnú výmenu a modernizáciu interiérov našich liečebných domov, rekonštrukciu a dobudovanie parkovísk a vybudovanie nového, moderného kardiocentra a nových ambulancií. Po ukončení prác budeme môcť našim kúpeľným hosťom ponúknuť okrem liečivých prameňov a prekrásnej prírody aj najmodernejšiu európsku kúpeľnú kvalitu v štandarde 5 *****“, predstavuje projekt Zuzana Ďurinová, generálna riaditeľka kúpeľov Turčianske Teplice.

Medzi prvé ubytovacie zariadenia postavené v 19. storočí patrí aj hotel Alžbeta, ktorý je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka a dnes známy pod menom liečebný dom Kollár. Práve na spomínaný liečebný dom, ktorý spolu s liečebnými domami Modrý Kúpeľ a Malá Fatra tvoria súvislý objekt, sa vzťahuje prebiehajúca renovácia, realizujúca sa v dvoch etapách.

Prvá fáza prestavby je zameraná prevažne na reorganizáciu členenia vnútorných priestorov kúpeľných domov aj za účelom vytvorenia nových odborných ambulancií. Druhá fáza rekonštrukcie sa orientuje hlavne na skvalitnenie a obohatenie priestorov pre poskytovanie procedúr a prestavbou prechádza aj bazénová časť, v ktorej sa pacientom poskytuje balneoterapia.

Prestavba celkovo zahŕňa búracie práce vrátane výmeny stropov a podláh, deliacich stien a priečok, schodísk, výmeny časti strešnej konštrukcie, výmeny omietok a prestavby balkónov. V rámci generálnej rekonštrukcie sa bude renovovať aj historická fasáda. Na kompletnú obnovu čaká elektroinštalácia, vzduchotechnika, kúrenie, rozvody vody a kanalizácie, ako aj hydroizolácie a tepelné izolácie. Čaká nás množstvo klampiarskych, stolárskych a zámočníckych prác“, popisuje Rudolf Pekelský, oblastný manažér Skanska SK a. s.

Posledné práce oboch etáp by mali byť dokončené v novembri tohto roka, pričom obe etapy prác prebiehajú súbežne.

„Tento zaujímavý projekt nás teší o to viac, že sa jedná o návštevnícky veľmi atraktívny a navyše historický objekt, čomu sú prispôsobené aj použité riešenia v súlade s názorom architekta a pamiatkového úradu, keďže objekt je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka“, dodáva Pekelský.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                                  Kráľovský zlatý kúpeľ – I. a II. etapa stavby “Grandhotel Elizabeth“ rekonštrukcia a dostavba LD Kollár, Modrý kúpeľ  a Malá Fatra
Investor:                                      Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Hodnota I. a II. etapy stavby:        3,8 mil. EUR
Zhotoviteľ:                                   Skanska SK a.s., Závod PS SK, oblasť Stred
Miesto stavby:                              Turčianske Teplice
Trvanie výstavby:                         október 2014 – november 2015  

Súbory na stiahnutie