c

Na stretnutí s prezidentom

Takmer štyridsať predstaviteľov spoločensky zodpovedných firiem malo príležitosť vypočuť si podnetný príhovor prezidenta a viesť s ním zaujímavú diskusiu na najaktuálnejšie témy, ktoré hýbu súčasným Slovenskom. Išlo hlavne o témy týkajúce sa etického a transparentného podnikateľského prostredia, odlivu mladých talentovaných ľudí zo Slovenska do zahraničia, ako aj integrácia menších subjektov do spoločenského, biznisového i politického života.

Našu spoločnosť na stretnutí reprezentovala Magdaléna Dobišová, ktorá stretnutie hodnotí ako veľmi prínosné a podnetné: „Zdieľanie skúseností s predstaviteľmi firiem, ktorých obchodná a biznisová stratégia je postavená na podobných hodnotách ako v našej spoločnosti, je nesmierne dôležité a vždy veľmi motivujúce. Firmy združené v BLF sa spoločne stávajú veľkým slovenským zamestnávateľom, ktorý svojimi jasnými postojmi, názormi a hodnotami dokáže ovplyvňovať a meniť nielen pracovný trh ako taký, ale i celospoločenský pohľad naň, čo je úloha nesmierne dôležitá.“

Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku a dosiahnuť tak trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu krajiny.