c

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

  • Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť
  • Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť, foto II
  • Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť, križovatka
  • Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť, foto III

Rýchlostná cesta  R4 Košice - Milhosť s dĺžkou 14,175 km je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest  SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta  Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku.

Celkový rozsah diela:

Dĺžka rýchlostnej cesty R4:           14,175 km

Kategória rýchlostnej cesty R4:      R 24,5/120, 100

Celková plocha vozoviek:              320 175 m2

Počet častí stavby:                      101

Počet mostných objektov:             14

Celková plocha mostných objektov:23 998 m2

Celková dĺžka protihlukových stien:1 974,3 m (plocha5 923 m2)

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading