c

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Horná Lehota

  • Oravsky Podzamok - Horna Lehota 1
  • Oravsky Podzamok - Horna Lehota 2
  • Oravsky Podzamok - Horna Lehota 3
  • Oravsky Podzamok - Horna Lehota 4
  • Oravsky Podzamok - Horna Lehota 5
  • Oravsky Podzamok - Horna Lehota 6
  • Oravsky Podzamok - Horna Lehota 7

Rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok - Horná Lehota

R3 je súčasťou európskeho ťahu E77 v koridore Maďarská republika – Šahy – Zvolen – Dolný Kubín – Trstená – Poľská republika.
Úsek Oravský Podzámok – Horná Lehota bol vybraný do výstavby hlavne z dôvodov vysokého dopravného  zaťaženia v obci Oravský Podzámok vyplývajúceho  z križovatky ciest I/59 (Dolný Kubín – Trstená) a I/78 (Oravský Podzámok – Námestovo).
Vybudovaním obchvatu Oravského Podzámku a Hornej Lehoty došlo k prevedeniu cca 2/3 dopravnej záťaže z cesty I/59 na jej preložku. Toto zníženie množstva vozidiel prechádzajúcich uvedenými obcami sa prejavilo na bezpečnosti cestnej premávky a znížení nehodovosti. Súčasne došlo v týchto obciach k výraznému zníženiu hluku a emisií.

Dĺžka preložky: 6,441 km
Mostné objekty: 4 dĺžky do 100 m, 5 nad 100 m
Oporné múry: počet 6, dl. 1,086 km
Zárubné múry: počet 4, dl. 1,614 km
Protioslňovacie clony: počet 1, dl. 0,460 km
Protihlukové steny: počet 3, dl.0,770 km
Kanalizácia cesty - dl. 1,5 km
Výkopy: 509 446 m3
Násypy: 625 710 m3
Betóny: 66 000 m3
Výztuž mäkká: 4 150 t
Výztuž tvrdá: 550 t
Gabióny: 6 422 m3

Zhotoviteľ: Združenie JV Skanska - Váhostav SK - Max Bögl

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading