c

ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD

  • Záchytné parkovisku v Pezinku 1
  • Záchytné parkovisku v Pezinku 2

Železnice Slovenskej republiky ako manažér železničnej infraštruktúry v spolupráci so spoločnosťou Skanska SK a.s. začali v apríli 2019 v blízkosti ŽST Pezinok s výstavbou záchytného parkoviska pre osobné motorové vozidlá. Cieľom projektu bolo dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do Bratislavy.

Dielo bolo odovzdané do užívania koncom roka 2019, a tak sa môže Pezinok pýšiť parkovacími miestami pre 291 osobných motorových vozidiel a stojiskami pre 30 bicyklov. Prístup pre cestujúcich je zabezpečený predĺžením jestvujúceho podchodu pod koľajou č. 5 a cestnou komunikáciou do priestorov parkoviska. Cestujúci majú k dispozícii i výťah, ktorý zabezpečuje bezbariérový prístup k nástupištiam. Parkovisko je oplotené, osvetlené a nechýba ani kamerový systém. Prístup na parkovisko je z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na Tehelnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu z druhej strany.

Dielo vyrástlo za niečo viac ako pol roka na voľnom priestranstve neďaleko železničnej stanice a celková cena investície bola takmer 2,5 milióna eur bez DPH.

  • Názov stavby: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
  • Obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky
  • Zhotoviteľ: Skanska Sk a.s.
  • Doba výstavby: 04/2019 – 10/2019
  • Cena: 2,44 mil. eur bez DPH

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading