c

Grandhotel Elizabeth Turčianske Teplice

  • Grandhotel Elizabeth (1)
  • Grandhotel Elizabeth (2)
  • Grandhotel Elizabeth (3)
  • Grandhotel Elizabeth (4)
  • Grandhotel Elizabeth (5)
  • Grandhotel Elizabeth (6)

Projekt „Grandhotel Elizabeth“ predstavoval realizáciu stavebných prác na rekonštrukcii a obnove objektov liečebných domov Malá Fatra, Kollár a Modrý kúpeľ v meste Turčianske Teplice. Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenskej republiky. V rámci rekonštrukcie a obnovy objektov liečebných domov sa vykonávali búracie práce, sanácia vlhkého muriva, nové dispozície priestorov, úpravy povrchov, obklady, dlažby, maľby, nové rozvody, klimatizácia, vzduchotechnika, fasáda, obnova strešnej konštrukcie a krytina, vonkajšie úpravy, vybudovanie plôch verejnej zelene, drobná architektúra, pešie komunikácie a obnova spevnených plôch a komunikácií.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading