c

Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce

  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce_01
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce_02
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce_03
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce_04
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce_05

Projekt D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je priamym pokračovaním diaľnice v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po dobudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. Košice budú konečne odľahčené od tranzitu na všetky strany – smerom na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

Začiatok stavby tvorí novobudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír, s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Ďalej smeruje k najväčšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty „Košické Olšany“ v km 6,5, kde sa stavba rozdeľuje na pokračovanie samotnej D1 a na výstavbu krátkeho úseku rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku „Hrašovík“ v dĺžke 1,1 km. Samotná diaľnica D1 pokračuje cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozšíruje o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá. Koniec nového diaľničného úseku je na mimoúrovňovej križovatke „Bidovce“. Celková dĺžka diaľnice predstavuje 14,4 km, pričom dĺžka rýchlostnej cesty je 1,1 km. Na novom diaľničnom úseku je 23 mostov s rôznymi typmi nosnej konštrukcie a technológiami výstavby. Najväčší most nad riekou Torysa  má dĺžku takmer 560 m. Ďalšie významné mosty sú 311 m most  cez rieku Olšava a tri, po sebe idúce mosty s dĺžkou 241 m v kopcovitom stúpaní v druhej časti stavby.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading