c

Kremnica - Výmena prívodného potrubia a elektrických káblov v podzemnej vodnej elektrárni

  • Rekonštrukcia podzemnej elektrárne v Kremnici (1)
  • Rekonštrukcia podzemnej elektrárne v Kremnici (2)
  • Rekonštrukcia podzemnej elektrárne v Kremnici (3)
  • Rekonštrukcia podzemnej elektrárne v Kremnici (4)

Na južnom vstupe do banského mesta Kremnica sa nachádza šachta - jama č.4 ktorá sa používa na dopravu vody do podzemnej vodnej elektrárne v hĺbke 245 m pod povrchom. Táto vodná elektráreň s 3 peltonovými turbínami bola spustená v r. 1921. Voda sa dopravuje do nej z povrchovej vyrovnávacej nádrže horizontálnym potrubím priemeru DN700mm o dĺžke 15,7m a potom vertikálnym spádom 245m do podzemia potrubím priemeru 2xDN500mm. Voda sa potom z elektrárne odvádza 11km dlhou štôlňou až do povodia rieky Hron.


Zákazka riešila kompletnú výmenu potrubných rozvodov a nosníkov a výmenu elektrických rozvodov, nosníkov elektrických rozvodov a uchytenie káblov v nasledovnom rozsahu: Demontáž oceľového potrubia DN700 - 15,7m a príslušných nosníkov, demontáž oceľového potrubia 2xDN500 – 2x245,0m a príslušných nosníkov, elektrické káble 4x245,0m, kompenzátor 3ks. Dodávka a montáž oceľového potrubia DN700 - 15,7m, dodávka a montáž oceľového potrubia 2xDN500 – 2x245,0m, elektrické káble VN 3x245,0m a NN 4x245,0m, kompenzátor 3x2ks.                                     

Celkovo sa z jamy vytiahlo 12 500kg elektrických káblov a 96 000kg ocele. Následne sa spustilo do jamy a montovalo 15 000kg nových elektrických káblov a 100 000kg nových oceľových rúr, spojovacieho materiálu a oceľových nosníkov.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading