c

Výstavba križovatky Prešov západ

  • 01 Križovatka Prešov z drona
  • 02 Križovatka Prešov z drona
  • 03 Križovatka Prešov z drona
  • 04 Križovatka Prešov z dorna
  • 05 Križovatka Prešov
  • 06 Križovatka Prešov
  • 07 Križovatka Prešov
  • 08 Križovatka Prešov

Diaľničný vjazd do Prešova od Popradu bol dlhodobo riešený veľmi neštandardne - semaforom. Pre zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky tu preto bola vybudovaná nová mimoúrovňová križovatka s priľahlými vetvami. Nový úsek dlhý 625 m sa tak stal súčasťou takmer 8 kilometrov dlhej diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh s napojením na rýchlostnú cestu R4 a komunikačný systém mesta Prešov.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading