c

Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A

 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (1)
 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (2)
 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (3)
 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (4)
 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (5)
 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (6)
 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (7)
 • Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenia na R1A (8)

Doprave v okolí Nitry sa výrazne uľavilo po sprejazdnení nového napojenia rýchlostnej cesty R1 na priemyselnú zónu Nitra - Mlynárce.

Popis stavby:

 • 18 stavebných objektov vrátane mostu ponad rýchlostnú cestu R1A
 • preložky inžinierskych sietí – dažďová kanalizácia, optické vedenie Slovak Telekomu, VTL plynovod
 • založenie stavby formou geodosky – štrkový násyp v objeme 28 000 m3 preložený geosyntetikami s plochou 120 000 m2
 • vybudovanie násypu na geodoske v objeme 65 000 m3
 • využitie BIM počas výstavby – stroje navádzané referenčnou stanicou s 3D modelom stavby
 • plocha komunikácií 12 500 m2, zabudovaných 600 t asfaltových zmesí
 • mostný objekt vybudovaný počas prevádzky na rýchlostnej ceste R1A s výnimkou úplnej uzávierky počas pokládky prefabrikovaných betónových nosníkov

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading