c

Rekonštrukcia komunikácie I/50 pri Ružovej Osade

  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (1)
  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (2)
  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (3)
  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (4)
  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (5)
  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (6)
  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (7)
  • Rekonštrukcia komunikácie pri Ružovej Osade (8)

Nebezpečný úsek cesty I. triedy na trase E58 medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou pri Ružovej Osade, ktorý bol miestom vážnych dopravných nehôd, podstúpil komplexnú rekonštrukciu. Menilo sa nevyhovujúce výškové a smerové vedenie cesty a pribudlo  veľa nových moderných prvkov. Projekt na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava a štátneho rozpočtu. Komplexne zrekonštruovaný a zmodernizovaný  cestný úsek  poskytuje šoférom bezpečnejšiu a  plynulejšiu jazdu a  zamedzí tvoreniu kolón.

Novovybudovaná cesta má bezpečnejšie  zväčšené polomery smerových a výškových oblúkov, na rekonštruovanom úseku pribudla  nová križovatka, dva nové mosty cez miestne potoky a nové vjazdy do priľahlých obytných zón. Cestujúcim slúžia  dve novopostavené  autobusové zastávky, chodníky popri hlavnej ceste a prechody pre chodcov s osvetlením. Pribudli  nové bezpečné zvodidlá, ako aj dopravné značenie a vodiace zariadenia. Rekonštrukcia zahŕňala  aj vybudovanie novej cestnej kanalizácie a troch nových staníc odvádzačov ropných látok“ zhodnotil stavbu Anton Hečko, stavbyvedúci  spoločnosti  Skanska.

Hoci rekonštruovaný úsek celkovo meral len o niečo viac ako 2 kilometre, jednalo sa o komplexnú stavbu, ktorá si vyžiadala  i vybudovanie dočasnej obchádzkovej trasy, či preložku existujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí,“ dodal.  Upravovali sa   i vodné toky miestnych potokov,  svahy a násypy novej cesty. Pôda získaná z terénnych úprav sa  efektívne použila na následnú rekultiváciu opustených úsekov cesty.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading