c

Výmena zvodidiel na diaľnici D1 Prešov ‐ Budimír

  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (1)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (2)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (3)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (4)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (5)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (6)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (7)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (8)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (9)
  • Výmena zvodidiel na D1 Prešov Budimír 2016 (10)

Stavebné úpravy na diaľničnom úseku D1 Prešov – Budimír boli realizované s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky vybudovaním nového záchytného bezpečnostného systému. Za týmto účelom bolo potrebné osadiť v strednom deliacom páse 4 333 ks obojstranných a 734 ks jednostranných zvodidiel, pod ktorými bolo potrebné spevniť plochu asfaltovou vozovkou (po odstránení trávnatej plochy). Zároveň bolo potrebné spevniť a rozšíriť krajnice diaľnice v dĺžke 19,343 km.

Doba realizácie prác bola stanovená na 7 mesiacov (od 1.4. do 31.10.2015), konečný termín bol pevne stanovený bez možnosti predĺženia, pretože od 1.11.2015  začínala zimná údržba na diaľnici. Harmonogram prác musel spĺňať nasledovné požiadavky Prezídia PZ SR - zachovať prejazdné 2 jazdné pruhy pre oba smery, práce realizovať maximálne na 2 pracoviskách dlhých maximálne 3km a zároveň v jednom úseku sa nesmeli realizovať práce naraz na strednom deliacom pruhu a aj na krajnici.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading