c

Zámutov - čistička odpadových vôd

  • Čistička odpadových vôd Zámutov
  • Čisti��ka odpadových vôd Zámutov

Dobudovanie kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd v obci Zámutov.

Projekt kanalizácie v provizórnom a nevyhovujúcom stave od prechádzajúcej realizácie komplikoval obyvateľom obce každodennú existenciu. Aby sme obyvateľom zabezpečili bežný štandard funkčnej kanalizácie a zabránili znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd bolo potrebné dobudovať dve kanalizačné vetvy, čističku odpadových vôd vrátane doplnenia technológie a vykonať následnú opravu ciest v obci.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading