Skanska na Slovensku
c

Oblasť Technológie

Poskytujeme kompletný balík služieb v oblasti technických zariadení budov, medzi ktoré patrí klimatizácia, vzduchotechnika, meranie a regulácia, ústredné vykurovanie a zdravotechnika.

Realizujeme

  • Služby a dodávky technických zariadení budov pre halové, priemyselné, administratívne, bytové, obchodné, potravinárke, medicínske a špecializované objekty
  • Komplexné služby a dodávky technologických zariadení pre chemický, papierenský, potravinársky priemysel, energetiku, olejochémiu, vrátane skladovania ropných produktov, ako aj ďalšie technológie zlepšujúce životné prostredie
  • Služby a dodávky technologických zariadení pre chemický priemysel, komunálnu, priemyselnú a tiež ekologickú energetiku

Oblasť Technológie je v rámci spoločnosti Skanska SK zameraná na montáž technológií pre stavby a priemysel. Radi Vám ponúkneme naše služby.

Montáž technológií pre stavby a priemysel 

Posledná úprava textu: 6.11.2017