c

Oddelenie výroba - Pomocná stavebná výroba (PSV)

Poskytujeme kompletný balík služieb v oblasti pomocnej stavebnej výroby vrátane technických zariadení budov, medzi ktoré patrí klimatizácia, vzduchotechnika, meranie a regulácia, ústredné vykurovanie a zdravotechnika.

Generálna dodávka bytových stavieb: bytové jednotky a komplexy, radové domy, vilové štvrte
Generálna dodávka občianskych stavieb: obchodné centrá, administratívne budovy, hotely, športové strediská, zdravotnícke i vzdelávacie zariadenia, letiskové terminály, rekonštrukcie historických budov
Priemyselné stavby: sklady, logistické centrá, výrobné haly
Hrubé stavby: monolitické železobetónové konštrukcie
Technické zariadenia budov: vykurovanie a chladenie, vzduchotechnika, zdravotechnika

Montáž technológií pre stavby a priemysel