c

Oblasť Pozemné stavby

Ponúkame komplexné služby vo všetkých oblastiach pozemného staviteľstva, ktoré zahŕňajú bytovú, občiansku či priemyselnú výstavbu.

Realizujeme stavby v oblasti bytového, občianskeho a priemyselného staviteľstva, vrátane technológií pre verejných i súkromných investorov. Zabezpečujeme technologické dodávky v chemickom a energetickom priemysle.

Realizujeme

  • obchodno – spoločenské centrá
  • administratívne budovy
  • výrobné haly, skladové a logistické centrá
  • hotely, športové zariadenia, budovy pre vzdelávanie, letiskové terminály
  • bytové jednotky, komplexy a radové domy
  • rekonštrukcie historických budov
Posledná úprava textu: 6.11.2017