c

Oddelenie výroba - Hlavná stavebná výroba (HSV)

Zaoberáme sa výstavbou železobetónových monolitických konštrukcií bytových, občianskych a priemyselných objektov. Zabezpečujeme kompletnú realizáciu železobetónových a murovaných konštrukcií, vrátane spracovania ponuky a odborných konzultácií technického riešenia i spracovania výrobnej prípravy stavieb.

Generálna dodávka bytových stavieb: bytové jednotky a komplexy, radové domy, vilové štvrte
Generálna dodávka občianskych stavieb: obchodné centrá, administratívne budovy, hotely, športové strediská, zdravotnícke i vzdelávacie zariadenia, letiskové terminály, rekonštrukcie historických budov
Priemyselné stavby: sklady, logistické centrá, výrobné haly
Hrubé stavby: monolitické železobetónové konštrukcie
Technické zariadenia budov: vykurovanie a chladenie, vzduchotechnika, zdravotechnika