c

Muchovo námestie

Miesto: Bratislava – Petržalka
Termín: september 2015 - október 2017
Investor: VI Group Petržalka, s.r.o.
Projektový manažér: Adrián Haško
BIM koordinátor: Adrián Haško

Všeobecné informácie

Ide o projekt s deviatimi nadzemnými a dvoma podzemnými podlažiami v Bratislave, mestskej časti Petržalka. Objekt je delený na dve priestorové časti. Po obvode je doplnený vystúpenými balkónmi a zapustenými lodžiami, čo dotvára ucelený architektonický dojem. V ponuke je 112 bytov a 13 apartmánov, súčasťou sú aj obchodné priestory na prízemí objektu. Budova je energeticky úsporná, s klasifikáciou B.

Využitie BIM

Počíta sa už so štandardným využitím BIM a to predovšetkým pre koordináciu na stavbe, detekciu kolízií, kontrolu a tvorbu výkazov výmer, keďže ide o prvý projekt v pozemnom staviteľstve na Slovensku.

Aktuálny stav

Stavba bola oficiálne ukončená a odovzdaná do užívania. V oblasti BIM sa identifikovali a riešili kolízie hrubej stavby s technológiami pomocou softvéru Autodesk Navisworks.

Posledná úprava textu: 7.11.2017