c

Modernizace ŽST Česká Lípa

Místo: Česká Lípa
Termín: prosinec 2015 – srpen 2017
Investor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
Projektový manažer: Vladimír Mikeš
BIM koordinátor: (v současné době hledáme)

Josef Žák - Koordinace BIM pro infrastrukturní projekty ve Skanska a.s.

Obecné informace

Náplní stavby je rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kabelizace, rozhlas, úpravy napájení, rozvody NN a VN, osvětlení, železniční svršek a spodek, nástupiště, mostní objekty, přejezdy, pozemní objekty a komunikace. V rámci zhotovení stavby bude v železniční stanici v oblasti železničního svršku a spodku kompletně vyměněn kolejový rošt a v navazujících úsecích je navržena úprava polohy koleje, směřující k možnosti zvýšení traťové rychlosti s částečnou rekonstrukcí železničního spodku a svršku. 

Využití BIM

Kontrola návazností a kolizí v rámci stavebních objektů a stavby jako celku a použití informačního modelu pro geodetické práce stavby. Výstavba s použitím řízených/naváděných stavební strojů a simulace průběhu výstavby.

Aktuální stav

V současné době probíhá kontrola a koordinace modelu pro stavbu.

Posledná úprava textu: 7.11.2017