c

Letiště Václava Havla

Místo: Letiště Václava Havla, Praha
Termín: březen 2017 – květen 2017
Objednatel: Český Aeroholding, a.s.
Hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Radil
BIM koordinátor: Klára Švachová

Obecné informace

Předmětem projektu je oprava pojezdových drah na Letišti Václava Havla.
Pojezdová dráha TWY G je v úseku mezi křižovatkou s pojezdovou dráhou – TWY F a napojením na vzletovou a přistávací dráhu – RWY 12/30. Na jižním konci stavby  tvoří hranici okraj cementobetonové vozovky RWY 12/30, resp. stávající spára v asfaltovém krytu u štěrbinového žlabu (v severozápadním rohu opravy).

Pojezdová dráha - TWY F je v úseku mezi křižovatkou s pojezdovou dráhou – TWY L a křížením se vzletovou a přistávací dráhou – RWY 12/30. Oprava uvedeného úseku je rozdělena na dvě samostatné části, protože střední část v místě křižovatky s TWY G byla již opravena v rámci stavby „Oprava TWY G, etapa 3“. Na východním konci stavby tvoří hranici pracovní spára v krytu vozovky opravy prostoru křižovatky TWY F s TWY L, na západním okraji tvoří hranici této stavby okraj vozovky RWY 12/30, konkrétně hranice stavby opravy „Rekonstrukce křížení RWY 12/30 s TWY F“, která bude prováděna souběžně s touto stavbou.

Součástí objektu TWY G a TWY F je:

  • provedení opravy vozovky výměnou stávajících asfaltových vrstev
  • rozšíření únosné vozovky pojezdové dráhy na úkor vozovky postranních pásů pojezdové dráhy
  • oprava krytu postranních pásů
  • provedení potřebných stavebních úprav pro reinstalaci a instalaci SZZ v prostoru opravy vozovky
    přemístění stávajících základů příkazových a informačních znaků
  • provedení a osazení nových základů informačních znaků u TWY P
  • provedení potřebných stavebních úprav pro reinstalaci a instalaci SZZ v prostoru opravy vozovky a potřebných úprav pro instalaci návěstidel nových mezilehlých vyčkávacích míst (MVM) na TWY F a na TWY D v úseku mezi RWY 12/30 a křižovatkou TWY F s TWY D.

Využití BIM

Zaměření stávajícího stavu metodou laserového skenování a následně vytvoření digitálního modelu terénu. Modelace vozovkového souvrství a za účelem ověření technologií výstavby. Předpokládáno je taktéž použití řízených/naváděných strojů pro pokládku nového asfaltového povrchu s použitím z podkladu digitálního modelu.

Aktuální stav

V současné době proběhly bourací práce na obou pojezdných dráhách. Začínají se budovat konstrukční vrstvy rozšíření únosné vozovky pojezdové dráhy.

Posledná úprava textu: 7.11.2017