c

D4 Skalka - křižovatka II/118

Místo: okres Příbram
Termín: duben 2015 – prosinec  2016
Investor: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
Projektový manažer: Vladimír Řípa
BIM koordinátor: Dana Marková

Josef Žák - Koordinace BIM pro infrastrukturní projekty ve Skanska a.s.

Obecné informace

První liniovou stavbou, kde Skanska používá informační model ve výstavbě, je realizace navazujícího úseku rychlostní komunikace R4. Jedná se o novostavbu téměř pětikilometrového úseku (4788 m) R4 Skalka – křižovatka II/118, v kategorii R 22,5/80 ve Středočeském kraji. Celkový počet stavebních objektů na trase činí 66, mimo jiné výstavbu mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/118 u obce Háje. Stavba řeší rovněž výstavbu nové doprovodné komunikace II. třídy.

Využití BIM

Na stavbě je instalován systém umožňující práci GNSS* naváděných stavební strojů. Jednotlivé digitální terénní modely, informačního modelu stavby, jsou používány jako podklad pro práci těchto strojů. Pomocí takto vybavené techniky probíhá na trase výstavba tělesa hlavní komunikace spolu s přidruženou komunikací vedlejší trasy a také zemní práce související se zakládáním mostních objektů.
Mimo jiné je informační model používán jako nástroj kontroly přebírané projektové dokumentace a kontroly návazností a kolizí jednotlivých stavebních objektů.

Aktuální stav

V současnosti probíhají zemní práce na tělese hlavní trasy a obslužné komunikaci, dále probíhají práce na mostních objektech a na přeložkách pitné a užitkové vody. Započaly práce na okružní křižovatce, založení gabionové zdi a připojení obce Dubenec.
BIM: Práce s 3D modelem pro GPS naváděné stroje, kdy je podklad zpracován v AutoCad 3D Civil 2016, převeden do Trimble a dále export do řídících jednotek strojů. Jsou hotové 3D modely téměř pro všechny stavební objekty v projektu R4 Skalka. Je zde používán laserscan, kde je výstupem zjišťování kubatur pro fakturaci.

Posledná úprava textu: 7.11.2017