c

Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré Grunty

  • D2 Lamačská cesta - Staré Grunty 4
  • D2 Lamačská cesta - Staré Grunty 1
  • D2 Lamačská cesta - Staré Grunty 2
  • D2 Lamačská cesta - Staré Grunty 3
  • D2 Lamačská cesta - Staré Grunty 5
  • D2 Lamačská cesta - Staré Grunty 6

Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta - Staré Grunty je súčasťou medzinárodného prepojenia Českej republiky cez Bratislavu do Maďarska budovaná v intraviláne hlavného mesta Bratislava. Stavba bola z pohľadu objemov, konštrukčného riešenia, rozmanitosti stavebných objektov a obtiažnych podmienok výstavby (realizácia bez vylúčenia dopravy) považovaná za vysoko technicky náročnú, s vysokými nárokmi na koordináciu a organizáciu prác.

Skanska zrealizovala dva úseky diaľnice (4 jazdné pruhy) o celkovej dĺžke 3,3 km, 3 mimoúrovňové križovatky, paralelné cesty a vetvy križovatiek, podchod, 6 mostov vrátane rámp a kolektorov, reguláciu vodných tokov, realizáciu prekládok sietí, novú cestnú signalizáciu, informačný systém diaľnice, kanalizácie, oporné / zárubné múry.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading