c

ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek

  • Železničná trať v Dvoroch nad Žitavou
  • Železničná trať v Dvoroch nad Žitavou
  • Železničná trať v Dvoroch nad Žitavou
  • Železničná trať v Dvoroch nad Žitavou
  • Železničná trať v Dvoroch nad Žitavou

Cieľom stavby bolo zlepšenie stavu infraštruktúry na ramene Štúrovo Bratislava hlavná stanica za použitia nových štandardných prvkov v sieti ŽSR. Rekonštrukciou a doplnením infraštruktúry sa znížili nároky na údržbu, zvýšila sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita železničnej dopravy a pohybu cestujúcich a verejnosti.

Rekonštrukcia výhybiek - 8 ks
Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku - 1568 m
Smerová a výšková úprava existujúcich koľaji - 745 m
Rekonštrukcia železničného priecestia cez 4 koľaje šírky 6,3m
Odvodnenie koľajiska - 400 m
Káblovod - 102 m
Dĺžka trasy pre rozvody EOV - 1900 m
Počet ohrievaných výhybiek - 15 ks
Dĺžka trasy pre rozvody DOO - 880 m
Osvetlenie (počet nových osvetľovacích stožiarov) - 3 ks
Dĺžka trasy pre rozvody pre osvetlenie - 1675 m
Priecestné zabezpečovacie zariadenie - 2 ks
Staničné zabezpečovacie zariadenie - 1 ks

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading