c

Rekonštrukcia ciest III. triedy, od Banskej Bystrice cez Brezno po Telgárt

 • Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt (1)
 • Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt (2)

V októbri 2018 sme podpísali zmluvu s Banskobystrickým samosprávnym krajom na rekonštrukciu ciest III. triedy napojených na I/66 od Banskej Bystrice cez Brezno až po Telgárt. Kolegovia zo závodu Inžinierske staviteľstvo museli za 50 kalendárnych dní zrealizovať rekonštrukcie v celkovej hodnote 1,84 mil. eur. Práce pozostávali z frézovania, kladenia ložnej a obrusnej vrstvy na ploche 136 000 m2, na ploche vyše 6 000 m2 sme zrealizovali kladenie mikrokoberca EMKS a vymenili 350 m cestných zvodidiel.

Celkovo prešlo rekonštrukciou vyše 24 km komunikácií v nasledovných lokalitách:

 • III/2419 Kynceľová - Nemce, dĺžka úsekov spolu 1,962 km,
 • III/2425 Podkonice, dĺžka úsekov spolu 2,215 km,
 • III/2426 Moštenica, dĺžka úseku 3,773 km,
 • III/2427 Slov. Ľupča - Lučatín, dĺžka úsekov spolu 1,363 km,
 • III/2428 Križ s I/66 Ľubietová, dĺžka úsekov spolu 3,418 km,
 • III/2430 Brusno, dĺžka úsekov spolu 0,472 km,
 • III/2431 Brusno - Pohronský Bukovec, dĺžka úsekov spolu 3,651 km,
 • III/2372 Jasenie, dĺžka úsekov spolu 1,294 km,
 • III/2379 Križ I/66 - Predajná, dĺžka úsekov spolu 1,210 km,
 • III/2375 Podbrezová - Hronec, dĺžka úsekov spolu 1,227 km,
 • III/2377 Hronec - Osrblie, dĺžka úsekov spolu 2,305 km,
 • III/2382 Beňuš - Braväcovo, dĺžka úsekov spolu 0,387 km,
 • III/2383 Bacúch, dĺžka úsekov spolu 0,670 km,
 • III/2389 Telgart, dĺžka úseku 0,358 km
 • prepojenie Šumiac Telgart (prípravné projektové práce pod komunikáciu)
 • III/2389 Šumiac – Telgárt

 

 • Názov stavby: Rekonštrukcia ciest III. triedy, od Banskej Bystrice cez Brezno po Telgárt
 • Obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 • Zhotoviteľ: Skanska Sk a.s.
 • Doba výstavby: 10/2018 – 08/2019
 • Cena: 1,84 mil. eur bez DPH

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading