c

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, železničný tunel Turecký vrch

  • Turecký vrch (1)
  • Turecký vrch (2)
  • Turecký vrch (3)
  • Turecký vrch (4)

Stavba bola súčasťou transeurópskeho železničného koridoru č. V. prechádzajúcim územím Slovenskej republiky. Projekt bol rozdelený na päť stavebných úsekov:
č.1. (UČS 24): Medzistaničný úsek Nové Mesto n. Váhom – Trenčianske Bohuslavice v rámci ktorého je vybudovaný dvojkoľajný tunel "Turecký vrch"
č.2. (UČS 25): Železničná stanica Trenčianske Bohuslavice
č.3. (UČS 26): Medzistaničný úsek Trenčianske Bohuslavice – Melčice
č.4. (UČS 27): Železničná stanica Melčice
č.5. (UČS 28): Medzistaničný úsek  Melčice – Zlatovce

Jednalo sa o modernizácia jestvujúcej 17,7 km dvojkoľajovej železničnej trate na dopravnú rýchlosť do 160 km/hod, pre vozne s výkyvnými skriňami do 200 km/h. Stavba pozostávala z týchto hlavných stavebných objektov: tunel „Turecký vrch“ jednorúrový -  dvojkoľajný dĺžky 1 775m,  nové železničné mosty 2 ks, nové cestné mosty 6 ks, rekonštrukcia jestvujúcich železničných mostov 10 ks, podchody pre cestujúcich v železničných staniciach 3 ks, priepusty – nové a úprava pôvodných 14 ks, podchody pre verejnosť 3 ks

Tunel Turecký vrch bol od roku 1966 prvým železničným tunelom vybudovaným v novodobej histórii Slovenska. Je súčasťou Transeurópskeho dopravného koridoru č. V., ktorý spája Bratislavu cez Žilinu a Košice s Ukrajinou. Jedná sa o jedinečný projekt na území Slovenska v železničnom staviteľstve. Jednorúrový dvojkoľajný tunel má dĺžku razeného úseku 1 740 m na ktorý nadväzujú hĺbené úseky južného portálu v dĺžke 25 m a severného portálu v dĺžke 10 m. V celej dĺžke dvojkoľajného tunela je jednotný prierez 80,75 m2, len uprostred tunela je rozšírený prierez na 126,65 m2 pre dve 10 m dlhé napínacie komory pre trolejové vedenie. V tuneli Turecký vrch je zabudovaný nový typ koľaje, takzvaná pevná jazdná dráha - na Slovensku ide o prvý úsek tohto typu železničného zvršku.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading