Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Realizujeme stavby v oblasti bytového, občianskeho a priemyselného staviteľstva, vrátane technológií pre verejných i súkromných investorov. Zabezpečujeme technologické dodávky v chemickom a energetickom priemysle.

• obchodno – společenské centrá
• administratívne budovy
• výrobné haly, skladové a logistické centrá
• hotely, športové zariadenia, budovy pre vzdelávanie, letiskové terminály
• bytové jednotky, komplexy a radové domy
• rekonštrukcie historických budov

• vodovody, kanalizácie, potrubné systémy, čističky odpadových  vôd
• bioplynové stanice, nízkoenergetické stavby
• technická vybavenosť, terénne a sadové úpravy

• komplexné služby a dodávky technologických zariadení pre chemický, papierenský, potravinárský priemysel, energetiku, olejochémiu, vrátane skladovania  ropných produktov, ako aj ďaľšie technológie zlepšujúce životné prostredie
• služby a dodávky technologických zariadení pre chemický priemysel, komunálnu, priemyselnú a tiež ekologickú energetiku
• elektroinštalácie a elektrotechnológie slaboprúdu a silnoprúdu líniových stavieb, elektrických staníc a sietí budov, vrátane výroby rozvádzačov


• zakladanie stavieb
• kompletná dodávka monolitických železobetonových konštrukcií
• komplexná dodávateľská činnost v oblasti ľahkých sklo-hliníkových obvodových plášťov a fasád, okien, dverí a svetlíkov, výroba a montáž požiarnych stien, dverí a okien, vrátane dodávok ZOTK, výroba a dodávka modulových (blokových) fasád, výroba a dodávka predvesených prevetrávaných obvodových plášťov, dodávka a montáž hliníkových a sklenených obkladov, projekt, výroba, dodávka a montáž inteligentných fasád, vlastná výroba i zákazkové obrábanie hliníkových prvkov
• výroba oceľových konštrukcí a technologické dodávky pre montáže oceľových konštrukcií, obvodových a strešných plášťov a svetlíkov, oceľové konštrukcie priemyselných či komerčných objektov vrátane doplnkových komponentov a montáže opláštenia.