Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Servisné činnosti

Sme jedným z najväčších poskytovateľov servisných činností v oblasti klimatizácií. Zamestnanci servisného oddelenia oblasti Technológie Košice pôsobiaci v jednotlivých oblastiach Slovenska (Bratislava, Košice, Trenčín, Ružomberok, Partizánske) zabezpečujú promptné riešenia, opravy zariadení, inšpekcie a tým aj spokojnosť zákazníkov.

Naše úsilie o poskytovanie kvalitných služieb ocenil i Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, ktorý nám pre rok 2004 udelil ocenenie „EKOSERVIS 2004“ za  systém riešenia servisu na vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach.

Referencie

Medzi našimi spokojnými zákazníkmi sú užívatelia zariadení nadnárodných spoločností, stredných a malých firiem, drobných podnikateľov či súkromné osoby.

U. S. Steel, Košice

SCP Mondi, Ružomberok

Punch Campus, Námestovo

Slovalco, Žiar nad Hronom

Leoni Autokabel Slowakia, Trenčín

Toptrans EU, Nitra

Ministerstvo Životného Prostredia SR, Bratislava

Orange, Bratislava 

Hotel Sorea, Bratislava

Odbornosť a technické vybavenie

Pravidelný a odborne realizovaný servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, ktorý realizujú technici nášho závodu, zabezpečuje predlženie životnosti zariadení s dosahovanými prevádzkovými parametrami a s dôrazom na minimálne zaťaženie životného prostredia.

Servisní technici sú profesionálni odborníci v jednotlivých oblastiach vzduchotechniky. Sú pravidelne školení v rámci interných školení, ako aj priamo u výrobcov vzduchotechnických zariadení. Pravidelne absolvujú školenia odbornej spôsobilosti technikov pri manipulácií s chladiacimi médiami a prácou na elektrických zariadeniach.

Pre výkon pravidelných servisných kontrol a energetických inšpekcií na klimatizačných a chladiacich zariadeniach disponujeme kvalitným značkovým náradím a prístrojmi.

Metodika inšpekcií pri servise

Počas energetických inšpekcií sa technici zameriavajú na porovnanie existujúcej technickej dokumentácie so skutočnosťou. Posudzuje sa dokumentácia o vykonávaní pravidelných inšpekcií odborne spôsobilou osobou v súlade s platnými normami a sústreďuje sa dokumentácia k inšpekcii.

Počas inšpekcie chladiaceho okruhu sa zhodnotí všeobecný stav zariadenia, stav kompresorov, skontroluje sa záznam z meraní in situ (kompresora), prevádzkové teploty, náplň chladiva, tesnosť chladiaceho okruhu. Taktiež sa skontroluje čistota vonkajších a vnútorných výmenníkov atď.

 Výsledky a závery inšpekcií

Po ukončení inšpekcií pre Vás vypracujeme správu, ktorá bude obsahovať:

- výsledky meraní a výpočtov vykonaných pri inšpekcii,

- poznámky o efektívnosti a návrhy na zlepšenie,

- poznámky a nedostatky identifikované počas inšpekcie a návrhy na ich odstránenie,

- poznámky o kvalite údržby a návrhy na jej zlepšenie,

- poznámky o veľkosti zariadenia vo vzťahu k tepelnej záťaži a návrhy na zlepšenie.

 

V prípade, že máte záujem o vykonanie servisu klimatizácií, alebo opravy zariadenia  neváhajte nás kontaktovať. 

Ak už máte uzatvorenú servisnú zmluvu a nie ste spokojní s vykonávanými prácami či cenou, radi Vám poskytneme poradenstvo a prípadne vypracujeme alternatívnu ponuku.  Rozsah prác a prevedenie bude riešené vzájomnou dohodou .