Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Stručne o udržateľnom rozvoji

Definície udržateľného rozvoja môžu byť rôzne. Najznámejšia definícia ho charakterizuje nasledovne: „Trvale udržateľný rozvoj napĺňa potreby súčasných generácií, pričom neohrozuje schopnosť napĺňať ich aj budúcim generáciám.“

Snaha o zlepšenie udržateľného rozvoja Zeme
V roku 1987 bola stanovená definícia udržateľného rozvoja v tzv. Brundtland report (pomenované po nórskej fyzičke a političke gro Harlem Brundtland, predsedkyni Svetovej komisie pre životné prostredie a rozvoj). Od konca 90-tych rokov 20. storočia začala Skanska hľadať spôsoby, ako by mohla svojim správaním prispieť k lepšiemu udržateľnému rozvoju. Od roku 2002 je tento záväzok súčasťou spoločnej Skanska politiky, ktorá zahŕňa náš Etický kódex a víziu „Štyroch núl" – žiadne stratové projekty, nulové ekologické incidenty, žiadne pracovné úrazy a nulové prehrešky proti etike. V súčasnosti sa vízia „Štyroch núl" rozšírila o nulové reklamácie na víziu „Piatich núl".

Enviromentálny reporting
V roku 2006 skupina Skanska začala používať pre environmentálne reporty systém GRI. Skanska následne vyvinula svoj vlastný systém reportovania, ktorý lepšie zachytáva, že sa firma sústreďuje nielen na ekonomický rast, ale i na environmentálne a sociálne aspekty svojej činnosti, na tzv., trojzodpovednosti (triple botton line).

Komplexnosť našej organizácie
Skupina Skanska je komplexná a vysoko decentralizovaná spoločnosť. Pre našich zákazníkov vytvára približne 12 000 projektov zhruba 56000 spolupracovníkov a možno štyrikrát viac subdodávateľov. Na základe potrieb jednotlivých projektov sa organizácia neustále vyvíja. Vďaka tomu je meranie skutočného UR spoločnosti (prostredníctvom tradičných metód) veľmi zložité, ak nie nemožné.

Náš záväzok
Záväzok, že Skanska bude prispievať k zlepšovaniu udržateľného rozvoja, je nezvratný. Implementácia trvale udržateľných zásad stále trvá – úspech alebo neúspech je v rukách nás všetkých.