Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Sponzoring a CSR

V oblasti sponzoringu a spoločenskej zodpovednosti postupujeme v súlade s našou švédskou centrálou. Sponzoring Skanska v Slovenskej republike sa snažíme upriamiť do štyroch základných línií, ktorými sú ekológia a vzdelávanie, bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci, pomoc pri pohromách, charita.

Skanska vníma oblasť spoločenskej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja ako neoddeliteľnú súčasť rozvoja firmy a investuje do nej značné prostriedky. Firma získava na vážnosti nielen vďaka svojim ekonomickým úspechom, ale rovnako i vďaka donorstvu a aktívnemu prístupu k zodpovednosti. Skanska je presvedčená, že čoskoro príde čas, kedy jednou z hlavných podmienok podnikania bude zodpovedný a ústretový prístup k prírode a k ľuďom.

Skupina Skanska v SR je od roku  2006 členom Business Leaders Forum (BLF). BLF je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. V súčasnosti združuje 23 top firiem na Slovensku z rôznych oblasti podnikania.

Od roku 2008 intenzívne spolupracujeme s neziskovou organizáciou DOBRÝ ANJEL, ktorá prostredníctvom humanitárneho systému občianskej finančnej pomoci pomáha pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami rodinám s deťmi, kde jeden z rodičov alebo niektoré z detí trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad mozgovú obrnu, cystickú fibrózu alebo chronické zlyhanie obličiek.

Od roku 2008 je Skanska SK taktiež partnerom projektu Študentská osobnosť Slovenska, ktorý každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl. Projekt je realizovaný pod záštitou prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Cieľom projektu je vyzdvihnúť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční. Víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci.

V oblasti kultúry sme partnermi mnohých významných podujatí.

V rámci spolupráce s Nadáciou Ekopolis v rokoch 2004 - 2010 sme sa podieľali na projekte rekonštrukcie čističky odpadových vôd v Tatranskej Polianke po veternej smršti vo Vysokých Tatrách. Spolupráca vyústila do spoločného projektu - grantového programu určeného pre verejnosť, ale aj zamestnancov „Ľudia pre stromy“, ktorého súčasťou je i anketa Strom roka. V rámci tohto programu sa len v roku 2007 vysadilo 10 487 stromov a kríkov, zachránilo sa 25 vzácnych stromov, obnovilo sa 32 zelených plôch.