Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Skanska & Udržateľný rozvoj

Veríme, že sme zodpovedná spoločnosť. Snažíme sa napĺňať súčasné potreby takým spôsobom, aby sme neohrozili plnenie potrieb budúcich generácií. Riadime sa hodnotami, ktoré sú vyjadrené v našom Etickom kódexe.

Vzťah k životnému prostrediu nevnímame ako nálepku, ktorú si vďaka sponzoringu môže na štít nalepiť každý. Pred rokmi sme vo firme začali s komplexným programom, ktorí siaha od drobností typu – obmedzenie papierovej agendy, či obojstranná tlač dokumentov – cez značné investície do menej škodlivých a energeticky náročných investícií až po praktické, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami navrhnuté, školenia každého zamestnanca o tom, ako uplatňovať tzv. ekopoučky v praxi na stavbe.

Naše financovanie grantových programov, vďaka ktorým bolo v ČR a SR doposiaľ vysadených viac ako 62 tisíc stromov, berieme už len ako poďakovanie zemi (či lepšie Zemi),na ktorej staviame.

Naše priority sú vždy v súlade s udržateľným rozvojom. Na nasledujúcich stránkach sa zaoberáme príležitosťami a výzvami, ktorým bežne čelíme, politikami a stratégiami, ktorých cieľom je tieto príležitosti a výzvy plniť, čím dokazujú, že konáme s najlepším vedomím a svedomím.