Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Naša iniciatíva

Uvedomujeme si, že svojimi výrobnými a ďalšími činnosťami ovplyvňujeme stav životného prostredia v krajinách, v ktorých pôsobíme.

Prijímame zodpovednosť voči budúcim generáciám, a preto svoj ďalší rozvoj zakladáme na vyváženom zladenie ekonomického rastu a ochrany životného prostredia.

Vieme, že budovy a stavby sú zodpovedné za vyprodukovanie cca 40 percent všetkých emisií CO2!

Našťastie sme stavebná firma

Snažíme sa zlepšovať hodnotenie našich projektov, produktov a služieb z hľadiska ochrany životného prostredia pomocou aktívneho hľadania spôsobov, ako znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu týchto projektov, produktov a služieb.

Naším cieľom je stať sa vedúcim staviteľom a developerom ohľaduplným k životnému prostrediu. Aj preto sme sa stali jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej rady pre zelené budovy. Hlavným cieľom rady je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu na Slovensku s cieľom transformovať stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe.

"Zelené stavanie" poskytuje širokú škálu výhod z hľadiska ochrany životného prostredia, napríklad efektívnu spotrebu energie, efektívne nakladanie s vodou a odpadmi a ekologicky zodpovednú výrobu stavebných materiálov.

Rovnako ako v iných oblastiach aj v stavebníctve začínajú byť rôzne certifikáty kvality faktorom ovplyvňujúcim atraktivitu budov na trhu. Najmä v posledných rokoch rastie dopyt po energetickej a environmentálnej certifikáciu budov.


Sme radi, že sme v rámci Českej republiky mohli v tejto oblasti prispieť k niekoľkým prvenstvom.

Centrála ČSOB Radlice
Golden LEED Award od US Green Bulding Council
Táto stavba sa stala prvou v ČR, ktorá získala certifikáciu LEED.

Nordica Ostrava
certifikácia GreenBuilding
Prvá administratívna budova v ČR, ktorá získala certifikáciu GreenBuilding.

City Green Court
Prvý kancelársky projekt v Česku a prvý kancelársky projekt Skanska v Európe s precertifikací na LEED Platinum