Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Flóra/Fauna/Ekosystémy

Biodiverzitu môžeme najviac ovlyvniť prostredníctvom nášho reťazca dodávok a prostredníctvom veľkých inžinierskych projektov, predovšetkým diaľnic a vodných projektov.

Prioritne sa chceme vyhýbať nákupu nezákonne ťaženého dreva. Od našich obchodných jednotiek sa očakáva, že budú používať vhodný proces týkajúci sa reťazca dodávok, ako napríklad Forest Stewardship Council (FSC). V roku 2006 Skanska podpísala s Greenpeace „Industry Statement“, ktorý podporuje iniciatívu EU nazvanú „Forest Enforcement, Governance and Trade“.

Pred každým veľkým projektom musí byť vypracovaná EIA a pripravené Land Management plány, ktoré reflektujú riziká a príležitosti.