Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Energia & Klíma

Podiel stavebného prostredia na spotrebe všetkej energie je 40 %. Približne 1% sa spotrebuje počas stavby, 84 % v priebehu života stavby a 15% pohltia stavebné materiály. Skanska je schopná poskytnúť vysokú efektivitu v oblasti využívania energie.

Vyvíjame v tejto oblasti rad plánov prostredníctvom stratégií produktovej adaptácie. Napríklad energetická spotreba v nami navrhovaných kancelárskych budovách je o 30 – 40 % nižšia než v budovách bežných. Naviac sa snažíme o znižovanie spotreby energie pri dopravných prostriedkoch, ťažkých strojoch, zariadeniach a kancelárskych priestorov.

Táto adaptácia a znižovanie energie je podrobne špecifikovaná v našom Obchodnom pláne na roky 2008 – 2010.

V našom prístupe k príležitostiam a výzvam v oblasti energie a klímy sa zameriavame na veci, ktoré môžeme priamo kontrolovať a ovplyvniť. Počas nasledujúcich troch rokov sa budeme zameriavať na znižovanie našich vlastných dopadov a na adaptáciu našich produktov a služieb s cieľom znížiť negatívne dopady na klímu. Konkrétne sa zameriame na
1) našich zamestanancov 2) náš majetok 3) na rovnako zmýšľajúcich klientov vrátane štyroch developerských obchodných jednotiek – Skanska RDN, CDN, CDE a ID.

Naši zamestnanci
Skupina Skanska zamestnáva približne 56 000 ľudí. Budeme budovať povedomie o zlepšovaní efektívneho využívania energie na pracoviskách, doma, ale i v oblasti cestovania. Rovnako budeme zvyšovať kvalifikáciu našich zamestnancov v oblastiach ako je, napríklad eco-design.

Náš majetok
Náš majetok môžeme rozdeliť do troch kategórií: cestné vozidlá, ťažké stroje, zariadenia a kancelárie. Energetickú úspornosť sa s snažíme implementovať do nasledujúcich kategórií:

Cestné vozidlá
Naše „Green car Policy" sa táka všetkých vozidiel, ktoré vlastníme alebo máme prenajaté. S platnosťou od 1. januára 2008 musia všetky nové vozidlá emitovať menej než 260 gramov CO2 na kilometer, našou prioritou je, aby nové autá znížili emisie pod 65 g/km (Trieda 1), alebo pod 66-130 g/km (Trieda 2). Pripúšťame, že v súčasnosti nie je možné dosiahnuť všade hodnoty nižšie ako 130 g/km, preto akceptujeme i Triedu 3 (131-260 g/km) v prípade, že Trieda 1 a 2 nie je dosiahnuteľná a/alebo sú biopalivá v obmedzenej ponuke.

Ťažké stroje a zariadenia
Skupina Skanska vlastní ťažké stroje a zariadenia v hodnote približne 500 mi. USD. S platnosťou od 1. januára 2008 sa všetky stroje a zariadenia, ktoré spadajú do desiatich prioritných kategórií, riadia smernicou "Energy Efficiency Best Practice Guidelines", ktorá sa týka ich údržby, opráv a výmeny. Túto smernicu a prioritné kategórie pre Skanska vytvorila vo svete významná a uznávaná agentúra, ktorá sa zaoberá energetickou úspornosťou v oblasti priemyslu.

Kancelárie
S platnosťou od 1. januára 2008 prevádzka všetkých kancelárií spoločnosti Skanska spadá pod novú smernicu "Energy Efficiency Best Practice Guidelines". Zodpovednost za túto smernicu majú naši Facility manažéri.

Rovnako zmýšľajúci klienti
Počnúc našimi štyrmi internými klientami (Skanska RDN, CDN, CDE a ID) budeme presadzovať pracovný program, ktorého cieľom je adaptácia našich kľúčových produktov a služieb takým spôsobom, aby sme mohli našim klientom ponúkať vyššiu energetickú úspornosť a priaznivé riešenia vzhľadom k ovzdušiu. Tieto aktivity bude riadiť náš „Green Construction Initiative".
Súčasťou nášho záväzku je znižovanie negatívnych dopadov na zmeny klímy. Od roku 2006 Skanska sponzoruje organizáciu UNEP a je program Sustainable Building & Construction Initiative (SBCI) a poskytuje expertné vstupy pre WBCSD.