Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Enviromentálna zodpovednosť

Budovy a ďalšie stavby spotrebovávajú počas svojho životného cyklu enormné množstvo neobnoviteľných prírodných zdrojov. Či už je to spojivo vo forme betónu pre stavby, alebo fosílne palivo vo forme elektriny, ktoré poskytuje energiu, enviromentálne aspekty hrajú dôležitú úlohu vo všetkých stavebných investíciách.

Energia & Klíma

Energetická potreba v nami navrhovaných kancelárskych budovách je o 30 – 40 % nižšia ako v bežných budovách tohto typu.

Viac

Fauna/Flóra/Ekosystémy

Biodiverzitu môžeme najviac ovplyvniť prostredníctvom nášho reťazca dodávok a veľkých inžinierskych projektov.

Viac

Materiály

V stavebníctve existujú významné príležitosti, ako zlepšiť odpadový manažment a efektívne využívanie zdrojov.

Viac

Lokálne dopady

Je veľmi dôležité kontrolovať a riadiť problematiku týkajúcu sa lokálnych dopadov na životné prostredie.

Viac