Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Ekonomická zodpovednosť

V našej spoločnosti sa snažíme uspokojiť všetky potreby svojich zákazníkov. Každý potenciálny projekt preverujeme, rovnako i jeho spoločenské a environmentálne hľadisko. Využívame pri tom nástroje typu STAP či ORA.

Sme opatrní i pri výbere svojich dodávateľov, dodávateľského reťazca.

Nákup – príležitosti a výzvy
S nákupom tovaru a služieb je spojených zhruba 70% našich projektových nákladov. Procesy nákupu vo všetkých obchodných jednotkách zahŕňajú tisíce dodávateľov a subdodávateľov. Všetci musia byť riadne overení a ohodnotení vzhľadom k národnej legislatíve, ako aj k enviromentálnemu aspektu a ľudským právam.

Väčšina nákupov prebieha v mieste výskytu projektu a riadia ich lokálne manažérske systémy, ktoré sú upravené pre špecifické podmienky daného lokálneho trhu. V prípade centrálneho nákupu využívame výhody, ktoré vyplývajú z dlhodobých rámcových zmlúv.