Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Skanska SK a.s.

Na Slovensku Skanska podniká prostredníctvom dvoch závodov spoločnosti Skanska SK, ktoré sú pokryté piatimi sídlami v Bratislave, Prievidzi, Žiline, Martine a Košiciach.

Skupina Skanska vstúpila na český a slovenský trh v roku 1997, v súčasnosti pôsobí ako Skanska Česká republika a Slovensko i na trhoch v Maďarsku a Rumunsku. Zaoberá sa výstavbou dopravnej infraštruktúry, verejných zariadení a inžinierskych sietí, vyrába vlastné produkty a zaisťuje si zdroje pre výstavbu. V oblasti developmentu sa zameriava na budovy šetrné k svojmu okoliu aj ľuďom, ktorí ich obývajú. Rezidenčné aj výrobné a obchodné priestory zaisťuje od developmentu až po facility management. Pri výstavbe minimalizuje ekologickú záťaž, využíva obnoviteľné zdroje a dbá na bezpečnosť práce. Skanska presadzuje princípy spoločensky zodpovedného a etického podnikania v environmentálnej, sociálnej i ekonomickej rovine.

Vedenie Skanska SK a.s.

Vedenie spoločnosti Skanska SK a.s. vrátane fotografie a popisu pozície vo Skanska.

Viac

Čo robíme?

Bytová výstavba

Pre verejných aj privátnych investorov staviame širokú škálu nových bytových jednotiek, komplexov a radových domov. Dôraz kladieme predovšetkým na kvalitu použitých postupov a materiálov. Staviame domy na mestských sídliskách s mnohými desiatkami bytov i menšie projekty vrátane vilových štvrtí a radových domčekov.

Občianske stavby

Venujeme sa rekonštrukcii historických budov, pričom vždy rešpektujeme pôvodný ráz stavby a pri zavádzaní moderných technológií sme maximálne ohľaduplní k jej historickému charakteru.
Takisto staviame obchodné priestory - hypermarkety a shopping centrá, modernizujeme i budujeme nové administratívne budovy, hotely, športové strediská, zdravotnícke i vzdelávacie zariadenia či letiskové terminály.

Priemyselné stavby

Realizujeme kompletné zákazkyvýstavby veľkých skladových a logistických centier. Vyrábame a montujeme výrobné haly s nosnou konštrukciou z ocele, železobetónu a dreva, vrátane nevyhnutných rozvodov inžinierskych sietí a technologických celkov.

Inžinierske a ekologické stavby

Staviame vodovodné a kanalizačné siete, potrubné systémy či čistiarne odpadových vôd. Realizujeme výstavbu bioplynových staníc použitím špičkových technológií, ktoré zaručujú splnenie tých najprísnejších ekologických predpisov. Venujeme sa takisto výstavbe nízkoenergetických budov, šetrných z hľadiska spotreby energie a prevádzkových nákladov. Používame ekologické stavebné materiály, ako sú nepálené tehly, hlinené omietky a slamené izolácie.

Cestné stavby

Staviame cesty a diaľnice, rozsiahle líniové stavby a mestské komunikácie a letiskové plochy na civilných i vojenských letiskách. Pokládku hutnených asfaltových vrstiev vykonávame s využitím moderných finišerov, ktoré zaručujú vysokú kvalitu cesty. POužívame homogenizátor asfaltových zmesí, vykonávame recykláciu asfaltových vozoviek za studena na mieste i hĺbkovú recykláciu.

Koľajové stavby

Vykonávame modernizáciu, údržbu a rekonštrukciu železničných koridorov, regionálnych tratí, železničných staníc a vlečiek vrátane silnoprúdových a slaboprúdových technológií. Staviame železničné mosty, podchody, priepusty, odvodňovacie systémy a vykonávame protihlukové opatrenia. Ďalej poskytujeme dodávky a služby v oblastiach elektro, koľajovej mechanizácie a geodézie.

Mosty

V stavbe mostov a mostných konštrukcií máme viac ako päťdesiatročnú prax a patríme v tejto oblasti k špičke v Českej i Slovenskej republike. Realizujeme monolitické železobetónové konštrukcie, prefabrikované mosty, oceľovobetónové mosty, zavesené a visuté mosty, presýpané mosty, sanácie a rekonštrukcie.

Podzemné stavby

Máme dlhoročné skúsenosti s budovaním tunelov a ďalších podzemných stavieb. Realizujeme banské diela, veľkopriestorové diela v podzemí a hĺbime šachty. Ovládame razenie pomocou vrtno-trhacích prác, ale aj raziacich štítov.

Hrubé stavby

Zabezpečujeme kompletnú dodávku monolitických železobetónových konštrukcií vrátane spracovania ponuky a expertízy technického riešenia aj profesionálne spracovania výrobnej prípravy stavieb.