Skanska na Slovensku
c

Týždeň bezpečnosti 2018

Hlavnou témou tohtoročného Týždňa bezpečnosti, ktorý prebehne v dňoch 23. až 29. apríla, budú „Pracovné podmienky a prostredie“.

V tomto období sa chceme viac venovať rizikovým faktorom, ktoré môžu postupne viesť k chorobám z povolania. Na našich pracoviskách tak chceme upozorniť na potenciálne faktory, ktoré môžu pri dlhodobom pôsobení spôsobiť trvalé poškodenie zdravia, ba dokonca až invaliditu. K tomuto účelu sme pripravili informačné materiály vo forme plagátov s témami ako hluk, vibrácie, žiarenie, prach, chemické látky a pracovná poloha.

Problémom pri chorobách z povolania je, že v pracovnom prostredí sme ohrozovaní niektorým z rizikových faktorov denno-denne a pritom ich nevnímame ako nebezpečné. Často ich navyše  zaregistrujeme, až keď je príliš neskoro a zmeny zdravotného stavu sú už nevratné.

Základom je poznať spôsoby ochrany - v prvom rade obmedziť tieto rizikové faktory a ak to nie je možné, používať náležité ochranné prostriedky.

Ďalšou a nie menej dôležitou súčasťou kampane týždňa bezpečnosti má byť naučiť sa kompenzovať podmienky pracovného prostredia správnou životosprávou – prašné alebo inak škodlivé prostredie striedať s pobytom na čerstvom vzduchu, sedavé zamestnanie striedať s aktívnym pohybom, jednostranné zaťaženie kompenzovať vhodným cvičením a stres odbúravať relaxačnými technikami.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je celoročne jednou z našich hlavných priorít

Našim cieľom a snahou je byť svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti a zaistiť aby bolli všetky naše pracoviská bezpečné. Záleží nám na živote je jednou z našich hlavných hodnôt a zaväzuje nás k tomu, aby sme pracovali bezpečne alebo vôbec. To sa netýka len našich stavieb a prevádzok, ale zahŕňa aj ďalšie aspekty riadenia bezpečnosti vrátane toho, akých dodávateľov a aké projekty si vyberáme.

Veríme tiež na dôležitosť starostlivosti o zdravie a kvalitu života našich zamestnancov a budeme ju aktívne podporovať.

Zdravie  a kvalita života sú podtémou Týždňa bezpečnosti. Pracovné prostredie ovplyvňuje zamestnancov po celý ich život. Naša spoločnosť má povinnosť znižovať riziká vyplývajúce z našej činnosti voči svojim zamestnancom a dodávateľom, a rovnako zvyšovať povedomie ľudí o tejto oblasti.

Posledná úprava textu: 12.4.2018